Struktury aperiodyczne i złożone

W skład grupy wchodzą:

 • Prof. dr hab. Janusz Wolny
 • dr inż. Radosław Strzałka
 • dr inż. Ireneusz Bugański
 • dr Lucjan Pytlik

Tematyka:

 • Rozwijanie metod statystycznych do opisu obrazów dyfrakcyjnych i struktury atomowej układów aperiodycznych (w tym: kwazikryształów dekagonalnych i ikozaedrycznych, aperiodycznych ciągów, struktur o niewspółmiernej modulacji)
 • Analiza strukturalna kwazikryształów i struktur modulowanych
 • Modelowanie nieporządku strukturalnego w strukturach aperiodycznych
 • Otrzymywanie i analiza nowych próbek kwazikryształów
 • Badanie struktury atomowej i modelowanie nieporządku w białkach z modulacją struktury

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi:

 • Hokkaido University, Sapporo, Japonia (zespół prof. Hiroyukiego Takakury)
 • University of Ljublana, Jozef Stefan Institute, Słowenia (zespół prof. Janeza Dolinseka)
 • Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Bratysława, Słowacja (prof. Marek Mihalkovic)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań (zespół prof. Mariusza Jaskólskiego)

Granty NCN (w latach 2011-2020):

 • PRELUDIUM 1
 • OPUS 6
 • PRELUDIUM 7
 • PRELUDIUM 11
 • OPUS 17

Publikacje:

Publikacje:

 • W prace grupy jest obecnie zaangażowana doktorantka, mgr Joanna Śmietańska