Department - 2022

2021/10/20 godz. 13:00, p. 312 D-10
mgr inż. Gabriel Kuderowicz
Badanie niecentrosymetrycznego nadprzewodnika ThCoC2 metodami ab initio


2022/10/06 godz. 12:15, p. 312 D-10
dr inż. Kamil Kutorasiński
Modelowanie nieliniowych materiałów magnetycznych