Department - 2021

2021/12/09 12:15, p. 312 D-10
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Czy materiały ultra-drobnoziarniste się starzeją?


2021/12/02 12:15, p. 312 D-10
dr inż. Radosław Strzałka, mgr inż. Joanna Śmietańska, mgr inż. Przemysław Kot, mgr inż. Ireneusz Bugański
Konferencja w czasie pandemii - relacja z Kongresu Krystalograficznego w Pradze


2021/10/21 12:00, p. 312 D-10
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Obliczenia ab inito magnetycznych i nadprzewodzących stopów wysokiej
entropii - reminiscencje z konferencji w Hongkongu


2021/06/10 13:00, spotkanie zdalne
dr hab. inż. Jakub Haberko, dr inż. Radosław Strzałka
Wykorzystanie testów internetowych do zaliczania kursów fizyki


2021/05/27 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Adrian Wit
Analiza dynamicznego obciążenia kości człowieka w cyklu naturalnego chodu z uwzględnieniem rzeczywistej mezostruktury kości


2021/05/20 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Adrian Oponowicz
Crystal elastic anisotropy and stress heterogenity in surface layers ofpolycrystalline materials studied using diffraction methods - część 2


2021/05/06 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Sylwia Szostak
Dyfrakcyjne badanie naprężeń własnych, struktury i mikrostruktury warstw wierzchnich polikryształów przy użyciu metody stałego kąta padania


2021/04/29 13:00, spotkanie zdalne
dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha
Wpływ rezonansu na oporność resztkową i historia pewnej publikacji


2021/04/22 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Adrian Oponowicz
Crystal elastic anisotropy and stress heterogenity in surface layers ofpolycrystalline materials studied using diffraction methods.


2021/04/08 13:00, spotkanie zdalne
prof. dr hab. Janusz Wolny
Nowe podejście do dynamiki relatywistycznej.


2021/03/25 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Daniel Wojtas
Kształtowanie właściwości mechanicznych i biologicznych tytanu na drodze niekonwencjonalnej metody odkształcenia plastycznego.


2021/03/18 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Sylwia Gutowska
Struktura krystaliczna, elektronowa i fononowa a nadprzewodnictwo wybranych faz Lavesa.


2021/03/04 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Przemysław Kot
Badanie ewolucji mikronaprężeń w stopie magnezu AZ31
dyfrakcją neutronową z wykorzystaniem metody czasu przelotu.


2021/01/21 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Michał Rybski
Elektronowe własności materiałów katodowych w bateriach Li-/Na-jonowych w świetle obliczeń KKR-CPA.


2021/01/07 13:00, spotkanie zdalne
mgr inż. Joanna Śmietańska
Weryfikacja modelu struktury białka Hyp-1 metodami dynamiki molekularnej.