Laboratorium Mikro i Nano Tomografii LMiNT-AGH

W skład grupy wchodzą:

  • Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, Prof. AGH
  • Dr hab. inż. Sebastian Wroński, Prof. AGH
  • Dr inż. Mariusz Jędrychowski

Tematyka:

  • Laboratorium oferując metody pomiaru i analizy strukturalnej i topologicznej niemal dowolnych materiałów prowadzi prace badawcze współpracując z naukowcami z wielu różnych dziedzin od inżynierii materiałowej poczynając, poprzez geologię, biotechnologię, metalurgię, medycynę, na naukach rolnych skończywszy.
  • W ramach badań własnych Zespół laboratorium prowadzi badania struktur porowatych, ich własności oraz metod wytwarzania i projektowania struktur inspirowanych naturą, w szczególności prowadzi również badania kości ludzkich i zwierzęcych oraz ich reakcji na obciążenia.

Publikacje:

  • Od powstania laboratorium w 2013 roku członkowie zespołu byli autorami lub współautorami ponad 45 publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych (z czego 20 latach 2018-2019).
  • Ponadto członkowie zespołu opublikowali dwa rozdziały w książkach oraz jedną monografię.

Działalność dydaktyczna:

  • W laboratorium powstało 20 prac inżynierskich oraz 15 magisterskich.
  • Prace dyplomantów laboratorium sześciokrotnie były nagradzane w różnych konkursach poza AGH, w szczególności trzykrotnie zdobywając laury Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.

Informacje dodatkowe:

  • Informacje na temat prac laboratorium oraz pełną listę publikacji i osiągnięć można znaleźć na stronie internetowej: http://mikro-tomografia.pl/