Department - before 2020

2019

2019/12/09 11:30, D-10/312
mgr inż. Sylwia Gołąb
Tetragonalna struktura krystaliczna związku LiBi i jego nadprzewodnictwo typu elektron-fonon.


2019/12/02 11:30, D-10/312
dr hab. inż Jakub Haberko
Transport światła w trójwymiarowych sieciach z porządkiem bliskiego zasięgu.


2019/11/25 11:30, D-10/312
mgr inż. Adrian Wit
Modelowanie prawidłowego cyklu chodu człowieka za pomocą metody FE i kinematyki odwrotnej z uwzględnieniem rzeczywistych właściwości kości.


2019/10/07 11:30, D-10/312
Spotkanie towarzyskie.


2019/06/03 11:30, D-10/312
mgr inż. Ireneusz Bugański
Modelowanie kwazikryształu ZnMgTm w przestrzeni rzeczywistej - udokładnienie struktury i porównanie z modelem wielowymiarowym.


2019/05/27 12:00, D-10/312
Prof. Laurent Chaput (Lab. d’Energetique et de Mecanique Theorique et Applique, Universite de Lorraine, Nancy)
Ab initio calculation of thermal conductivity and machine learning.


2019/05/20 11:30, D-10/312
mgr inż. Adrian Wit
Modelowanie stochastycznych substytutów kostnych o zadanych właściwościach mechanicznych.


2019/05/06 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
System zapewnienia jakości kształcenia - podsumowanie i kilka osobistych refleksji.


2019/04/01 11:30, D-10/312
Spotkanie organizacyjne.


2019/03/25 11:30, D-10/312
dr inż. Kamil Kutorsiński
Badania i rozwój w ABB.


2019/03/04 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Sebastian Wroński
Badanie procesów odkształcenia materiałów polikrystalicznych jedno- i wielofazowych w aspekcie ich mikrostruktury oraz charakterystyk mechanicznych.


2019/02/25 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha
Główne idee mojej habilitacji.


2019/01/21 11:30, D-10/312
dr hab. Jacek Nizioł
Spektroskopia impedancyjna w badaniach materiałów.


2019/01/07 11:30, D-10/312
Spotkanie katedralne.


2018

2018/12/10 11:20, D-10/312
Imieniny prof. Wiesławy Sikory.
Godz. 12:00, D-11/18 obrona pracy doktorskiej mgr inż. Macieja Chodynia.


2018/12/03 11:30, D-10/312
prof. Andrzej Zięba
Fizyczne podstawy zmian w układzie SI.


2018/11/26 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Nietypowe cechy struktury elektronowej a silny efekt termoelektryczny. Sprawozdanie z konferencji “100 years of Ioffe Institute” w Sankt Petersburgu.


2018/10/22 11:30, D-10/312
mgr inż. Ireneusz Buganski
Aperiodic 2018 - struktury aperiodyczne z kwazikryształami w tle.


2018/10/08 11:30, D-10/312
Zebranie inauugurujące nowy rok akademicki


2018/06/18 11:30, D-10/312
mgr Joanna Śmietańska
Makromolekularne struktury modulowane: rozwiązanie i udokładnianie struktury kryształu białkowego z dziewięciokrotną współmierną modulacją.


2018/05/28 11:30, D-10/312
prof. Krzysztof Wierzbanowski
Materiały ultra-drobnoziarniste, własności i zastosowania.


2018/05/28 11:30, D-10/312
mgr inż. Kinga Jasiewicz
Teoretyczne badania nadprzewodzących stopów o wysokiej entropii.


2018/05/07 11:30, D-10/312
mgr Roma Wirecka
Układ hybrydowy ferryt cynkowy/P3HT; synteza, charakterystyka, zastosowanie.


2018/04/09 11:30, D-10/312
mgr inż. Ireneusz Buganski
Doktoranta podróż sentymentalna przez Japonię, czyli co nowego w kwazikryształach.


2018/03/26 11:30, D-10/312
Spotkanie świąteczne.


2018/03/19 11:30, D-10/312
mgr Adrian Oponowicz
Analiza jakościowa i ilosciowa różnych typów soli cynku za pomocą sond fluorescencyjnych.


2018/03/05 11:30, D-10/312
mgr inż. Daniel Wojtas
Korozja metali biodegradowalnych, przeznaczonych na stenty kardiologiczne.


2018/02/26 11:30, D-10/312
Spotkanie inaugurujące semestr letni.


2018/01/22 11:30, D-10/312
dr inż. Paweł Hottowy (Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek)
Budowa zaawansowanego implantu dla niewidzących: badania podstawowe i wyzwania techniczne.


2018/01/08 11:30, D-10/312
mgr inż. Sylwia Gołąb
Struktura elektronowa, nadprzewodnictwo i sprzężenie spin-orbita w materiałach z rodziny ABi2.


2017

2017/12/11 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
Postępy w pracach nad resorbowalnym, nowatorskim implantem tkanki kostnej


2017/12/04 11:30, D-10/312
Spotkanie imieninowo-urodzinowe


2017/11/20 11:30, D-10/312
prof. Andrzej Baczmański
Relacja z konferencji MECA SENS 2017 w Skukuza w RPA


2017/11/13 11:30, D-10/312
prof. Andrzej Zięba
Relacja z 44. Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu


2017/06/12 11:30, D-10/312
dr inż. Marcin Wroński
Badanie mechanizmów odkształcenia metali o strukturze heksagonalnej
oraz krótka relacja ze stażu w LANL, w Los Alamos, USA


2017/06/05 11:30, D-10/312
mgr inż. Michał Rybski
Własności elektronowe baterii alkalicznych.


2017/05/15 11:30, D-10/312
prof. Andrzej Zięba
Projekt Avogadro czyli o pożytkach z (prawie) idealnej kuli krzemu 38″.


2017/05/08 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
Metamateriały optyczne - symulacje i eksperyment.


2017/04/03 11:30, D-10/312
mgr inż. Maciej Chodyń
Relacja z konferencji “13th International Conference on Quasicrystals” w Katmand.


2017/03/20 11:30, D-10/312
prof. Janusz Toboła
Kwantowe efekty klasycznych materiałów konwertujących energię (relacja z konferencji TMS-2017 w San Diego, CA).


2017/03/13 11:30, D-10/312
dr inż. Sebastian Wroński
Rozwój laboratorium badania materiałów w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej


2017/03/06 11:30, D-10/312
dr Jan Kulka
Zaangażowanie AGH w eksploatację i modernizację akceleratora LHC


2017/01/16 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański
Neutrony w Dubnej i nie tylko…


2017/01/09 11:30, D-10/312
dr inż. Marianna Marciszko
International Conference on Residual Stresses. Wspomnienia z Krainy Kangura.


2016

2016/12/12 11:30, D-10/312
dr inz. Maciej Śniechowski
International Conference on Synthetic Metals (ICSM2016) - wrażenia z Państwa Środka.


2016/12/05 11:30, D-10/312
Spotkanie imieninowe


2016/11/21 11:30, D-10/312
mgr inz. Jakub Kaminski
Komputerowa symulacja własności mechanicznych tkanki kostnej na podstawie biomechanicznego modelu kości w oparciu o pomiary mikrotomograficzne kości zwierzęcych


2016/11/14 11:30, D-10/312
mgr inz. Michał Rybski
Tworzenie molekuł mionowych helu i wodoru


2016/11/07 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
“XXV International Materials Research Congress”, Cancun, Meksyk


2016/10/17 11:30, D-10/312
mgr inz. Tomasz Kozik
Algorytmy stadne – inspiracje, sformułowania i zastosowania


2016/10/10 11:30, D-11/18
dr Le Dac Tuyen
Photonic crystals: Properties and Applications


2016/09/26 11:30, D-10/312
Spotkanie powakacyjne


2016/06/20 11:30, D-10/312
Spotkanie przedwakacyjne


2016/06/06 11:30, D-10/312
Wojciech Płonka, FQS Poland
Dynamika Molekularna, DFT – szerokie zastosowanie metod w modelowaniu molekularnym


2016/05/30 11:30, D-10/312
mgr Ireneusz Bugański
Statystyczny model kwazikryształów ikozaedrycznych w kulturze japońskiej


2016/05/09 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Galeria postaci tworzących naszą Katedrę (Zakład) od roku 1973 do teraz


2016/04/01 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
25 lat fizyki polimerów w KFMS


2016/04/01 11:30, D-10/312
mgr inż. Kinga Jasiewicz
Nadprzewodnictwo w stopach o wysokiej entropii konfiguracyjnej


2016/03/14 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański
Naprężenia, dyfrakcja i Oxford


2016/03/07 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
Złote makarony a polaryzacja światła


2016/02/29 11:30, D-10/312
dr inż. Mariusz Jędrychowski
Modelowanie rekrystalizacji w metalach polikrystalicznych


2016/01/18 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Anizotropowe własności tytanu oraz
reminiscencje z konferencji MECA SENS 8, Grenoble, 2015


2016/01/11 11:30, D-10/312
dr inż. Radosław Strzałka
Kwazikryształy z WFiIS na konferencjach ECM29 i Aperiodic 2015


2015

2015/12/21 11:30, D-10/312
Spotkanie wigilijne.


2015/12/07 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba
Aktualne problemy metrologii. Refleksje po konferencji XXI World Congress IMEKO, Praga, 30.IX-4.X.2015


2015/11/30 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Krótki zarys historii Studenckiego Koła Naukowego Fizyków na naszym Wydziale


2015/11/16 11:30, D-10/312
mgr inż. Ireneusz Bugański
Nowa metoda obliczania poprawki fononowej i fazonowej w kwazikryształach


2015/11/09 11:30, D-10/312
dr inż. Bartłomiej Wiendlocha
XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa Karpacz 2015 oraz nadprzewodnictwo w PbTe domieszkowanym Tl


2015/10/19 11:30, D-10/312
mgr. inż. Tomasz Kozik
Modelowanie struktury obszarów krystalicznych systemu PANI/CSA za pomocą algorytmów genetycznych


2015/10/12 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Moja przygoda z PANI/CSA, czyli o trochę niestandardowej krystalografii


2015/06/15 11:30, D-10/312
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
Trzy lata laboratorium mikrotomografii


2015/06/08 11:30, D-10/312
mgr inż. Maciej Chodyń
Uogólniony zbiór Penrose’a


2015/06/01 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Krótki zarys historii Fizyki oraz Wydziału Fizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej


2015/05/11 11:30, D-10/312
dr inż. Kamil Kutorasiński
Najnowsze dokonania teoretyczne w badaniach nowych materiałów termoelektrycznych - wyniki własne


2015/04/20 11:30, D-10/312
dr inż. Arkadiusz Kupczak
Nauka w ochronie dziedzictwa kultury


2015/04/13 11:30, D-10/312
mgr inz. Jakub Kaminski
Modelowanie anizotropii uśrednionych własności mechanicznych tkanki kostnej


2015/03/16 11:30, D-10/312
dr Jacek Nizioł
Refleksje na temat konferencji ICFPAM 2014, Graz (16th International
Conference on Transparent Optical Networks)


2015/03/09 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
MRS Fall Meeting 2014 - wrażenia z konferencji


2014

2014/06/09 11:30, D-10/312
dr Tomasz Wydro
Symetria konforemna w przejściach fazowych


2014/06/02 11:30, D-10/312
dr inż. Roman Wawszczak
Aalto?, czyli “Nanomechanics under the Northen Lights”, Helsinki, luty-kwiecień 2014


2014/05/05 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
Propagacja światła w metamateriałach - kryształy fotoniczne i warstwy antyrefleksyjne


2014/04/07 11:30, D-10/312
dr inż. Marcin Wroński
Modyfikacja mikrostruktury metali w procesie walcowania asymetrycznego


2014/03/31 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
30 lat minęło… - garść wspomnień


2014/03/03 11:30, D-10/312
prof. Andrzej Baczmański
Konferencja THERMEC’2013 w Las Vegas (Sin City)


2014/01/27 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Badania transportu elektronów w złożonych stopach półprzewodnikowych - relacja z konferencji MRS-Boston & ECT-Noordwijk


2014/01/20 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Relacja z konferencji XIPS’ 2013


2013

2013/12/02 11:30, D-10/312
dr hab. Andrzej Bernasik
Zastosowanie wiązki klasterów argonu do profilowania głębokościowego polimerów metodą spektroskopii fotoelektronów


2013/10/21 11:30, D-10/312
mgr inż. Mateusz Marzec
Oddziaływania dipol-dipol pomiędzy cienką warstwą polimerową, a zmodyfikowanym podłożem metalicznym


2013/10/14 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Zastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania kryształów molekularnych


2013/10/07 11:30, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
Relacja z konferencji MECA SENS 7


2013/06/10 11:30, D-10/312
Dr Laurent Chaput (Invited Professor)
Ab-initio calculation of lattice thermal conductivity


2013/06/03 11:30, D-10/312
mgr inż. Mariusz Jędrychowski
Relacja z konferencji “Recrystallization and Grain Growth V”


2013/05/20 11:30, D-10/312
mgr inż. Piotr Zwoleński
Fizyka Judo


2013/05/13 11:30, D-10/312
prof. Janusz Toboła
Projekt międzynarodowy “Accelerated Metallurgy”
inż. Kinga Jasiewicz
Stopy o wysokiej entropii konfiguracyjnej (HEA)


2013/05/06 11:30, D-10/312
mgr inż. Maciej Chodyń
Obliczanie czynnika strukturalnego dla uogólnionego zbioru Penrose’a


2013/04/15 11:30, D-10/312
mgr inż. Arkadiusz Kupczak
Moment Bezwładności - analiza obrotów klastrów na przykładzie Mg(BH4)2


2013/03/18 11:30, D-10/312
mgr inż. Jakub Kamiński
Modelowanie struktury i właściwości sprężystych kości gąbczastej - ciąg dalszy


2013/03/04 11:30, D-10/312
mgr inż. Krzysztof Janc
Metodologia wyznaczania właściwości sprężystych kości gąbczastej


2013/01/14 11:30, D-10/312
dr inż. Maciej Śniechowski oraz dr inż. Jacek Nizioł
DNA nie tylko dla biologów


2013/01/07 11:30, D-10/312
dr inż. Jakub Haberko
Szwajcaria - fotonika, góry i przyroda


2012

2012/12/10 11:30, D-10/312
prof. dr hab. Wiesława Sikora
Borowodorek magnezu w Istambule i w Kioto


2012/12/03 11:45, D-10/312
prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba
Wielkości fizyczne i poza-fizyczne oraz ich jednostki


2012/11/26 11:30, D-10/312
prof. Stanisław Kaprzyk
Fizyka w przestrzeni pędowej


2012/11/12 11:30, D-10/312
mgr inż. Radosław Strzałka
APERIODIC 2012 - poważna nauka z rafą koralową i kangurem w tle


2012/10/29 11:30, D-10/312
mgr inż. Kamil Kutorasiński
Obliczenia transportowych własności elektronowych stopów z użyciem podejścia Boltzmanna


2012/10/01 12:00, D-10/312
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
O obrotach kryształów


2012/06/18 11:30, D-10/312
Lea Le Jancour
Micromechanical modelling and neutron diffraction


2012/06/04 11:30, D-10/312
mgr inż. Paweł Kuczera
Dekagonalne Kwazikryształy


2012/05/21 11:30, D-10/312
mgr inż. Roman Wawszczak
Główne wyniki pracy doktorskiej


2012/04/16 11:30, D-10/312
mgr inż. Marianna Marciszko
Wyznaczanie naprężeń w warstwach powierzchniowych - dyfrakcyjna metoda stałego kąta padania


2012/03/05 11:30, D-10/312
dr hab. Jacek Tarasiuk
Statystyczna analiza obrazu mikroskopowego skrzepów fibrynowych


2012/01/30 11:30, D-10/312
dr hab. Jacek Tarasiuk
Dyskusja nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji


2011

2011/12/05 11:30, D-10/312
mgr inż. Konrad Piwowarczyk


2011/11/28 11:30, D-10/312
prof. dr hab. Stanisław Kaprzyk


2011/10/10 11:30, D-10/312
mgr inż. Radosław Strzałka
Kwazikryształy o symetrii ikozaedrycznej - struktura i obraz dyfrakcyjny


2011/06/20 11:30, D-10/312
dr inż. Mirosław Wróbel
Bliźniakowanie mechaniczne kryształów RSC


2011/06/13 11:30, D-10/312
mgr inż. Arkadiusz Kupczak
Prezentacja strony www KFMS


2011/05/30 11:30, D-10/312
mgr inż. Mariusz Jędrychowski
Doświadczalne i komputerowe badanie procesów rekrystalizacji w metalach
o strukturze heksagonalnej


2011/05/16 11:30, D-10/312
prof. dr hab. Andrzej Zięba
PTF - organizacja fizyków polskich


2011/04/11 11:30, D-10/312
prof. dr hab. Wiesława Sikora
Symmetry approach to evacuation scenarios