Miękka Materia

W skład grupy wchodzą:

 • Dr hab. inż. Andrzej Bernasik, Prof. AGH
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
 • Dr hab. inż. Jacek Nizioł, Prof. AGH
 • Dr hab. inż. Jakub Haberko, Prof. AGH
 • Dr inż. Maciej Śniechowski
 • Dr inż. Paweł Armatys

Tematyka:

  Głównym obszarem zainteresowania badawczego grupy są te z własności materiałów polimerowych, których lepsze poznanie i zrozumienie może przyczynić się do rozwoju szeroko rozumianej elektroniki i optoelektroniki organicznej. Aktualnie w tym celu prowadzone są prace w następujących kierunkach:

 • Badania własności strukturalnych i samoorganizacji polimerów za pomocą zaawansowanych metod dynamiki molekularnej oraz obliczeń DFT.
 • Modelowanie transportu światła w polimerowych metamateriałach fotonicznych.
 • Badania fizykochemicznych własności cienkich warstw układów polimerowych i biopolimerowych pod kątem rozwoju organicznych układów optoelektronicznych i biosensorów.
 • Badania zjawisk strukturalnych w polimerach metodą spektroskopii dielektrycznej, dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego oraz rozpraszania neutronów.

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi:

 • Dla pozyskiwania nowych, interesujących układów polimerowych grupa ściśle współpracuje z krakowskimi grupami fizyków i chemików z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Rolniczego
 • Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Publikacje:

Dodatkowe informacje i prace grupy: