Struktura elektronowa ciała stałego

W skład grupy wchodzą:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
 • Dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, Prof. AGH
 • Dr inż. Kamil Kutorasiński

Tematyka:

 • Teoretyczne badania struktury elektronowej i wynikających z niej wybranych własności fizycznych dla wieloatomowych układów złożonych, uporządkowanych i nieuporządkowanych, z wykorzystaniem metod ab initio
 • Badania nowych materiałów do konwersji energii (materiały termoelektryczne, magnetokaloryczne i baterie jonowe)
 • Badania drgań sieci krystalicznej, oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa
 • Rozwój i implementacja technik numerycznych umożliwiających obliczenia z pierwszych zasad elektronowych i fononowych własności transportowych oraz oddziaływania spin-orbita

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi:

 • Institute Jean Lamour (Universite Lorraine, Nancy, Francja)
 • Universite Normandie (Rouen, Francja)
 • Institute NEEL CNRS (Grenoble, Francja)
 • Ohio State University (Columbus, USA)
 • Pohang University of Science and Technology (Pohang, Korea Południowa)
 • Princeton University (Princeton, NJ, USA)
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN (Kraków)
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (Wrocław)
 • Wydział Fizyki Stosowanej i Matematyki Politechniki Gdańskiej
 • Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz

Granty NCN (w latach 2011-2020):

 • MAESTRO
 • SONATA BIS
 • SONATA
 • PRELUDIUM
 • uczestniczył w dwóch grantach europejskich FP7 (Accelarated Metallurgy NMP4-LA-2011-263206, ThermoMag NMP4-SL-2011-263207)
 • udział w European Integrated Center for the Development of New Metallic Alloys and Compounds

Publikacje:

 • W okresie 2016-2020 grupa opublikowała 32 artykuły w takich czasopismach jak Physical Review B, Physical Chemistry Chemical Physics, Acta Materialia, Scripta Materialia, Journal of Materials Chemistry C, Inorganic Chemistry, Journal of Physics D, Physica C, Journal of Alloys and Compounds, itp.
 • Pełny spis publikacji oraz konferencji za okres ostatnich 4 lat znajduje się na stronie Zespołu: http://newton.fis.agh.edu.pl/~tobola/e-bandstructure/

Doktoranci:

 • W prace badawcze grupy zaangażowanych jest obecnie czworo doktorantów:
 • mgr inż. Kinga Jasiewicz
 • mgr inż. Michał Rybski
 • mgr inż. Sylwia Gutowska
 • mgr inż. Gabriel Kuderowicz