Środowiskowe Seminarium FCS

—- 2015 semestr letni —-
—- —- —- —- —- —- —- —-

2015/10/07 09:00, AGH bud. C-1 s.224
prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
Nadprzewodnictwo i ferromagnetyzm w Y9Co7


—- 2015 semestr zimowy —-
—- —- —- —- —- —- —- —- —-

2015/06/10 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr hab. inż. Jakub Cieślak
Stopy wysokiej entropii


2015/06/03 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
Prof. Fumihisa Ono
Search for life under extremely high pressure


2015/05/27 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr inż. Michał Ślęzak
Anizotropia magnetyczna cienkich warstw Co na powierzchni Fe(110)


2015/05/20 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Akumulatory Li-ion dla samochodów elektrycznych - wyzwania i możliwości


2015/05/13 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
mgr inż. Kacper Pilarczyk
Nowoczesne materiały hybrydowe w elektronice “bezkrzemowej”


2015/05/06 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr Jacek Nizioł
DNA w technologiach elektronicznych i optoelektronicznych


2015/04/29 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr hab. Przemysław Piekarz
Własności strukturalne monotlenków metali przejściowych z obliczeń ab initio


2015/04/22 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr inż. Mateusz Marzec
Właściwości elektryczne granic pomiędzy cienką warstwą polimerową a podłożem modyfikowanym samoorganizującymi się monowarstwami organicznymi


2015/04/15 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr inż. Jan Michalik
Nanotechnologia oparta na urządzeniach hybrydowych grafen – materiał magnetyczny/nadprzewodnik


2015/04/01 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr inż. Kamil Kutorasiński
Właściwości transportowe wybranych materiałów termoelektrycznych - najnowsze dokonania teoretyczne


2015/03/25 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr inż. Jakub Haberko
Polimerowe struktury fotoniczne - symulacje komputerowe i eksperyment


2015/03/18 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr inż. Artur Durajski
Rekordowo wysoka wartość temperatury krytycznej w nadprzewodniku H2S: najnowsze dane eksperymentalne i wyniki teoretyczne


2015/03/11 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108, Reymonta 19
dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Nadprzewodnictwo w wybranych związkach międzymetalicznych ostatnich dwóch lat


—- 2014 —-

2014/06/18 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
prof. dr hab. Andrzej Maziewski
Uporządkowanie magnetyczne i procesy magnesowania: od warstw pojedynczych do wielowarstw


2014/06/11 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
prof. dr hab. Maria Bałanda
Efekt magnetokaloryczny w magnetykach molekularnych


2014/06/04 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
prof. dr hab. Marek Faryna
Quo vadis EBSD?


2014/05/28 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
Prof. dr hab. Tomasz Story
Topologiczne izolatory krystaliczne


2014/05/21 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
Prof. dr hab. Małgorzata Samsel-Czekala
Struktura elektronowa nadprzewodników żelazowych na bazie FeSe – badanie wpływu naprężen i domieszkowania


2014/05/14 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
dr Paweł Wójcik
Tranzystor spinowy


2014/05/07 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
prof. Jan Misiewicz
Optyczna Spektroskopia Nanostruktur Półprzewodnikowych


2014/04/30 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
dr Lars Jeurgens
Surprises at interfaces in nanomaterials


2014/04/09 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
dr hab. Jacek Tarasiuk
Mikrotomografia rentgenowska w badaniach materiałowych i biofizycznych


2014/04/02 08:30, Instytut Fizyki UJ s. 057, ul. Reymonta 4
prof. dr hab. Józef Spałek
Na drodze do teorii nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego


2014/03/19 08:30, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4
Dr Anna Majcher
Własności magnetyczne molekularnych związków metali przejściowych - wybrane przykłady


—- 2013 —-

2013/06/12 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Dr Łukasz Pluciński
Spin Polarized Photoemission from Bi2Te3 and Sb2Te3 Topological Insulator Thin Films


2013/06/05 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Dr Lucjan Pytlik
Skomplikowana struktura atomowa w związku beta-Mg2Al3 - co może wnieść modelowanie komputerowe ?


2013/05/29 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
mgr inż. Marianna Marciszko
Dyfrakcyjne pomiary naprężeń w materiałach polikrystalicznych z zastosowaniem metody stałego kąta padania


2013/05/22 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
dr hab. Robert Pełka
Zachowanie krytyczne magnetyka molekularnego Mn2[Nb(CN)8]


2013/05/15 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
prof. Rudolf Schaefer
Magneto-Optic Analysis of Magnetic Microstructures


2013/05/08 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
mgr inż. Kamil Kutorasiński
Elektronowe własności transportowe stopów wieloatomowych i ich wpływ na sprawność konwersji energii w zjawiskach termoelektrycznych


2013/04/24 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Modulowane struktury w materiałach typu “multiferroics”


2013/04/17 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
mgr inż. Michał Nowak
Elektryczny Dipolowy Rezonans Spinowy (EDSR) a Blokada Pauliego


2013/04/10 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Prof. dr hab. Marek Przybylski
Anizotropia magnetyczna i struktura domenowa widziane mikroskopią
spinowo-spolaryzowanych elektronów niskich energii (SP-LEEM)


2013/03/27 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Dr hab. prof. UŚ Joachim Kusz
Wykorzystanie Metod Dyfrakcyjnych do badania przejść spinowych


2013/03/06 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Prof.dr hab. Maria Bałanda
Molekularne nanomagnesy i materiały funkcjonalne


—- 2012 —-

2012/01/25 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Dr hab. Łukasz Gondek
Neutrony oraz techniki komplementarne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych wodorków


2012/01/18 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
dr Jan Łażewski
Mechanizm Przejść Fazowych w MnAs


2012/01/11 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski
Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i kwantowe zjawiska krytyczne w Ce2PdIn8


—- 2011 —-

2011/12/21 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Izolatory Kondo


2011/12/14 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
prof. dr hab. Stanisław Dubiel
Magnetyzm i dynamika sieciowa fazy sigma w układach FeCr oraz FeV


2011/12/07 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
dr inż. Marcin Sikora
XMCD w polach impulsowych i rozpraszaniu nieelastycznym

2011/11/30 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
mgr inż. Paweł Kuczera
Struktura Dekagonalnych Kwazikryształów z rodziny Al-Cu-Me(Me=Co,Rh,Ir)


2011/11/23 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
dr Wojciech Zając
Neutronowe badania materii miękkiej - wybrane zagadnienia


2011/11/16 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
dr inż. Bartłomiej Wiendlocha
Domieszki rezonansowe w materiałach termoelektrycznych: jak podnieść termosiłę


2011/11/09 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Prof. dr hab. Józef Spałek
Materiały kwantowe, modelowanie materiałów i nanofizyka - linia badawcza w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii


2011/10/26 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
Prof. dr hab. Jerzy Warczewski
O strukturze i grupie symetrii stanu szkła spinowego oraz pozostałych siedmiu fundamentalnych struktur magnetycznych w kategoriach wiązek włóknistych


2011/10/12 09:00, AGH WFiIS D-10 s.108
prof. Zbigniew Klusek
Grafen - Materiał Elektroniki XXI wieku


2011/07/08 10:15, Instytut Fizyki UJ (ul. Reymonta 4)
prof. dr. Jörg Fink
Angle Resolved Photoemission Spectroscopy for Many-body Properties of Solids


2011/06/08 09:00, Instytut Fizyki UJ (ul. Reymonta 4)
dr hab. Andrzej Kołodziej
Kwantowe struktury elektroniczne w krzemie w
zastosowaniu do ogniw słonecznych - nowy udany
eksperyment


2011/06/01 09:00, Instytut Fizyki UJ (ul. Reymonta 4)
dr hab. Hubert Harańczyk
Rola wody dla nanostruktur biologicznych