Zespół Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki

kierownik: prof. dr hab. Kvetoslava Burda

Zespół zajmuje się:
(i) badaniem mechanizmów molekularnych procesów fotosyntezy sterowanych światłem, tworzeniem modelowych układów hybrydowych w oparciu o nanostruktury metaliczne i organiczne oraz izolowane naturalne kompleksy białkowo-lipidowo–barwnikowe do ukierunkowanego transferu energii i ładunku pod wpływem UV-VIS oraz produkcji O2. Wiedza ta ma praktyczne zastosowanie w konstruowaniu i rozwijaniu bio-inspirowanych wysokowydajnych układów konwertujących energię świetlną w energię elektryczną, chemiczną a także w foto- i termoterapii.
(ii) wpływem stresu abiotycznego (w tym promieniowania jonizującego) na organizmy żywe. Poznanie zmian własności fizyko-chemicznych, elastycznych i adhezyjnych komórek zdrowych i patologicznych pod wpływem czynników zewnętrznych ma duże znaczenie dla rozwoju medycyny molekularnej.