Zespół Fizyki Układów Silnie Oddziaływujących

kierownik: prof. dr hab. Piotr Bożek

Tematyka badawcza koncentruje się wokół następujących zagadnień:
(i) rozwój i zastosowania technik analitycznych opartych na oddziaływaniu neutronów z materią,
(ii) badanie atomowych i molekularnych procesów zachodzących w mieszaninach izotopów wodoru i helu, wywołanych ujemnymi mionami (µ) ze szczególnym uwzględnieniem katalizy mionowej, oraz
(iii) badanie dynamiki procesów przepływowych z wykorzystaniem sztucznych znaczników izotopowych i zamkniętych źródeł promieniowania gamma.