Współpraca naukowa/Cooperation

Zespół Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki
(Group of Molecular Biophysics and Bioenergetics)

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera, Kraków
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Wydział Fizyki, Astronomii i i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • University of Zaragoza, Spain
 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
 • European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France
 • University of Heidelberg , Germany
 • University of Bielefeld, Germany
 • Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Golm, Germany