Skład osobowy/Staff

Zakład Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki
(Group of Molecular Biophysics and Bioenergetics)


Kierownik Zespołu/Head of the Group

prof. dr hab. Kvētoslava Burda

e-mail: Kvetoslava.Burda@fis.agh.edu.pl
phone: +48 12 617 2991
room: D10/213

Zespół/Group Members


dr hab. Renata Szymańska

e-mail: Renata.Szymanska@fis.agh.edu.pl
phone: +48 12 617 5688
room: D10/214

dr Joanna Fiedor

e-mail: fiedor@agh.edu.pl
phone: +48 12 617 5707
room: D10/113

dr Aleksandra Orzechowska

e-mail: Aleksandra.Orzechowska@fis.agh.edu.pl
phone: +48 12 888 5696
room: D10/215

Doktoranci/Ph.D. Students


mgr inż. Sonia Krysiak

mgr inż. Dagmara Michoń

mgr inż. Magdalena Peter

mgr inż. Mateusz Przetocki

mgr Sławomir Strzelec

mgr inż. Agnieszka Trela


Byli członkowie Zespołu/Former Group Members


dr inż. Dominika Augustyńska

dr inż. Iwona Habina

dr inż. Agnieszka Hałas

dr inż. Agnieszka Jamrozik

dr Magdalena Kaczmarska

dr Michał Sarna