Faculty and Staff

Head of Department: dr hab. Łukasz Gondek, prof. AGH

Professors: Łukasz Gondek, Czesław Kapusta, Zbigniew Kąkol, Andrzej Kołodziejczyk, Józef Korecki, Andrzej Kozłowski, Antoni Paja, Janusz Przewoźnik, Marek Przybylski, Damian Rybicki, Michał Ślęzak, Tomasz Ślęzak, Zbigniew Tarnawski.

Research Staff

room phone e-mail@agh.edu.pl
mgr inż. Izabela Biało 08 C-1 3504 bialo
dr inż. Maciej Chrobak 08 C-1 5284 Maciej.Chrobak (fis.agh.edu.pl)
dr. rer. nat. Naveen Kumar CHOGONDAHALLI MUNIRAJU 211 C-1 2589 cmnkumar
dr Joanna Czub 214 C-1 2904 joanna.czub
dr inż. Piotr Dróżdż 216 C-1 3583, 3597 pidrozdz
dr inż. Sylwia Fiejdasz 215 C-1 3609 fiejdasz
mgr Marek Giebułtowski 203 C-2 2902 Marek.Giebultowski (fis.agh.edu.pl)
dr inż. Kamil Goc 215 C-1 3609 Kamil.Goc (fis.agh.edu.pl)
dr hab. Łukasz Gondek, prof. AGH 214 C-1 2904 lgondek
prof. dr hab. Czesław Kapusta 203 C-1 2554 kapusta
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol 205 C-1 3156 kakol
dr Anna Kozioł-Rachwał 216 C-1 3583 akoziol
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski 211 C-1 2589 kozlow
mgr inż. Andrzej Lemański 221a C1 3607 lemanski
dr inż. Jan Michalik 221b C-1 2304 jmichali
dr inż. Janusz Niewolski 08 C-1 3504 janiewol
dr hab. Janusz Przewoźnik, prof. AGH 221a C-1 3607 januszp
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski D-16 4944 marprzyb
dr hab. inż. Damian Rybicki, prof. AGH 204 C-1 2946 ryba
dr hab. inż. Michał Ślęzak, prof. AGH 216 C-1 3583 mislezak
dr hab. Tomasz Ślęzak, prof. AGH 207 C-1 2911 slezak
dr hab. inż. Wojciech Tabiś 203 C-2 2902 wtabis@agh.edu.pl
prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski 202 C1 3819 tarnawsk
dr inż. Waldemar Tokarz 203 C-2 2902 tokarz
dr Ryszard Zalecki 202 C-2 2273 zalecki

PhD Students

mgr inż. Izabela Biało 08 C-1 3504 bialo
mgr inż. Mateusz Gala 08 C-1 3504
mgr Adriana Gilarska 215 C-1 3609 adriana.gilarska@vp.pl
mgr Elżbieta Gumieniczek-Chłopek 215 C-1 3609 elzbieta.gumieniczek-chlopek@fis.agh.edu.pl
mgr inż. Weronika Janus 216 C-1 3583,3597 wjanus@agh.edu.pl
mgr inż. Jakub Jurczyk 204 C1 2946 jakub.jurczyk@fis.agh.edu.pl
mgr inż. Weronika Mazur 215 C1 3609
mgr inż. Hashim Nayyef 216 C-1 3583,3597 hashimnayyef@gmail.com
mgr inż. Marcin Szpytma 216 C-1 3583,3597 ma.marcinsz@gmail.com
mgr inż. Anna Zarzecka 206 C-1 4532

Secretary’s Office

mgr Agnieszka Dziok 220 C-1 2555 agnieszka.dziok

Technical Staff

mgr Giebułtowski Marek 203 C-2 2902 Marek.Giebultowski@fis.agh.edu.pl
mgr inż. Wacław Musiał 222 C-1 2910 wjmusial
mgr Karol Rulewicz 223 C-1 2903 rulewicz
mgr inż. Tomasz Strączek 204 C1 2946 t.straczek@gmail.com

Previously Employed

dr hab. Wiesław Marek Woch, prof. AGH

Retired Employees

dr inż. Janusz Chmist 325 D10 2951 chmist
dr Wojciech Karaś 221b C-1 2304 karas
prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk 211 C-1 2589 akolo
prof. dr hab. Józef Korecki 207 C-1 2911 korecki
dr hab. Antoni Paja, prof. AGH 203a C-2 2556 paja
dr Jan Żukrowski 221b C-1 2304 zukrow
mgr inż. Aleksander Pilipowicz 07 C-1 4167 alex
How to call us?
- calling from abroad: +48 12 617 followed by the personal extension given in the table above
- calling from Poland: 012 617 followed by the personal extension given in the table above