Seminars

 • MSc Jan Olof Jonson (Stockholm Sweden)
  Coulomb’s Law Can Account for the Longitudinal Electromagnetic Forces between Collinear Currents
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 16.06.2015 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Henryk Figiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Impresje na temat historii Katedry
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 9.06.2015 godz. 10:15
 • Prof. Bogdan Sepioł (Dynamics of Condensed Systems, Faculty of Physics, Universität Wien)
  Pair Distribution Function and dynamics studies - how they fit together? (II)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 19.05.2015 godz. 10:15
 • Dr inż. Michał Ślęzak (KFCS WFiIS AGH)
  Anizotropia magnetyczna cienkich warstw Co na powierzchni Fe(110)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 12.05.2015 godz. 10:15
 • Prof. Bogdan Sepioł (Dynamics of Condensed Systems, Faculty of Physics, Universität Wien)
  Pair Distribution Function and dynamics studies - how they fit together? (I)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 21.04.2015 godz. 10:15
 • Dr hab. inż. Marcin Sikora (KFCS WFiIS AGH i Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH)
  RIXS-MCD w badaniach nanocząstek magnetycznych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 14.04.2015 godz. 10:15
 • Mgr inż. Bartosz Proniewski (Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki WFiIS AGH)
  Zastosowanie materiałów nadprzewodzących w systemach obrazowania magnetyczno-rezonansowego: nowoczesne cewki częstotliwości radiowej
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.03.2015 godz. 10:15
 • Prof. Jan Błachut (Liverpool University, School of Engineering & Manchester University, Aerospace Department)
  Composites in sub-sea environment
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.03.2015 godz. 10:15
 • Prof. Jan Błachut (Liverpool University, School of Engineering & Manchester University, Aerospace Department)
  Buckling of pressure vessel components - experimental perspective
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.03.2015 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (KFCS WFiIS AGH i Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH)
  Skutki ograniczenia ruchu elektronów w nanostrukturach i Co nowego w ACMiN
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 13.01.2015 godz. 10:15

2014

 • Dr inż. Damian Rybicki (KFCS WFiIS AGH)
  NMR of high-temperature superconducting cuprates
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 04.11.2014 godz. 10:15
 • Mgr inż. Mariola Czuchry,  mgr inż. Katarzyna Zaczek, mgr Klemens Noga (Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH)
  Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH - jednostka wspierająca polskich naukowców
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 28.10.2014 godz. 10:15
 • Dr inż. Jan Michalik (KFCS WFiIS AGH)
  Graphene nanodevices fabricated with focused beam induced processing techniques
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 07.10.2014 godz. 10:15
 • Mgr inż. Paweł Czaja (Inst. Metalurgii i Inż. Materiałowej PAN, Kraków)
  Przemiana martenzytyczna i efekt magnetokaloryczny w stopach Heuslera na osnowie Ni-Mn-Sn
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 03.06.2014 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Henryk Figiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Magnetyzm w Medycynie (1)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 27.05.2014 godz. 10:15
 • Dr inż. Michał Ślęzak (KFCS WFiIS AGH)
  Pierwsza linia eksperymentalna w synchrotronie SOLARIS - perspektywy pomiarów XPEEM
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.04.2014 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Henryk Figiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Nanocząstki magnetyczne w medycynie (2)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 1.04.2014 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Henryk Figiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Nanocząstki magnetyczne w medycynie (1)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 25.03.2014 godz. 10:15
 • Mgr inż. Michał Dobrzański (KFCS WFiIS AGH)
  Pomiary XMCD adatomów magnetycznych na powierzchni  topologicznych izolatorów Bi2Se3
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 21.01.2014 godz. 10:15

2013

 • Dr Wojciech Karaś (KFCS WFiIS AGH)
  Zasada Najmniejszego Działania w działaniu - paradoks i wyjaśnienie
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 18.06.2013 godz. 10:15
 • Dr. Natalia Tovstyuk (Department of Electronics Ivan Franko National University of Lviv)
  Microscopic description of electron properties of intercalated layer crystals
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 11.06.2013 godz. 10:15
 • Mgr inż. Marcin Kowalik (KFCS WFiIS AGH)
  Właściwości i stany elektronowe La0.67Pb0.33Mn1-xFexO3
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 28.05.2013 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Henryk Figiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe - nowe możliwości (cz.3)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 14.05.2013 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Henryk Figiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe - nowe możliwości (cz.2)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 07.05.2013 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Henryk Figiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe - nowe możliwości (cz.1)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 23.04.2013 godz. 10:15
 • Mgr inż. Maciej Chrobak (KFCS WFiIS AGH)
  Preparatyka i podstawowe wlasciwosci cienkich warstw NWT. Podsumowanie stazu w SAV
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 16.04.2013 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Marek Przybylski (KFCS WFiIS AGH
  i Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle, Germany)
  Rezonansowe magnetyczne odbicie promieni X i profil namagnesowania w cienkich warstwach Fe
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 09.04.2013 godz. 10:15
 • Dr Krzysztof Turek (KFMiB WFiIS AGH)
  Niskopolowe systemy obrazowania magnetyczno-rezonansowego (cz.2)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 26.03.2013 godz. 10:15
 • Dr Krzysztof Turek (KFMiB WFiIS AGH)
  Niskopolowe systemy obrazowania magnetyczno-rezonansowego (cz.1)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 19.03.2013 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Marek Przybylski (KFCS WFiIS AGH
  i Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle, Germany)
  AFM/FM: prostopadłe sprzężenie wymiany
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 05.03.2013 godz. 10:15
 • Mgr inż. Dariusz Rusinek (KFCS WFiIS AGH)
  Structural properties of Ti-Zr-Ni (Fe) alloy
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 22.01.2013 godz. 10:15
 • Mgr inż. Kamila Kollbek (KFCS WFiIS AGH)
  Study of TiO2 with modified anionic sublattice
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.01.2013 godz. 10:15
 • Mgr inż. Karolina Gąska (KFCS WFiIS AGH)
  Enhanced thermal conductivity of epoxy resin matrix composites
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.01.2013 godz. 10:15

2012

 • Mgr inż. Tomasz Strączek (KFCS WFiIS AGH)
  Selen w preparatach grzybni shiitake - wyniki pomiarów i symulacji XAFS
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 11.12.2012 godz. 10:15
 • Dr inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska (Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, WFiIS AGH)
  Obrazowanie tkanek z zastosowaniem promieniowania X
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 4.12.2012 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel,  Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak (Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego, WMN AGH)
  Deformacja plastyczna jako proces strukturalny - doświadczenia z nową technologią kształtowania plastycznego
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 27.11.2012 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Henryk Figiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Badania lokalnej struktury nanostopów Ti45Zr38Ni17-xCox i ich wodorków
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 20.11.2012 godz. 10:15
 • Dr Ryszard Zalecki (KFCS WFiIS AGH)
  Wnikanie pola magnetycznego i prądy krytyczne wysokotemperaturowych nadprzewodników talowych i bizmutowych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 13.11.2012 godz. 10:15
 • mgr inż. Tomasz Kołodziej (KFCS WFiIS AGH)
  Badania magnetostrykcji w monokryształach magnetytu oraz idea przemiany Verweya
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 06.11.2012 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Józef Korecki (KFCS WFiIS AGH)
  Czy powierzchnię rzeczywiście wymyślił Diabeł?
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 30.10.2012 godz. 10:15
 • Dr hab. Wojciech Zając (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  Skaczące krople i ich “mechanika kwantowa”
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 23.10.2012 godz. 10:15
 • Dr Joanna Czub (KFCS WFiIS AGH)
  Komplementarne metody badań faz smektycznych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 2.10.2012 godz. 10:15
 • Prof. dr hab. Marek Przybylski (KFCS WFiIS AGH
  i Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle, Germany)
  Czy własności magnetyczne cienkich warstw można kontrolować polem elektrycznym, i co z tego może wyniknąć?
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 5.06.2012 godz. 10:15
 • Mgr inż. Katarzyna Nowicka (Katedra Biomateriałów, WIMiC AGH)
  Otrzymywanie i właściwości kompozytów magnetycznych w osnowie polimerowej
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.04.2012 godz. 10:15
 • Prof. Michael Giersig (Department of Physics, Freie Universität Berlin, Niemcy)
  Tunable plasmonic properties of nanostructures fabricated by shadow nanosphere lithography
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 6.03.2012 godz. 10:15
 • Mgr inż. Tomasz Kołodziej (KFCS WFiIS AGH)
  High pressure research in synchrotron radiation in APS: Fe4O5
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.01.2012 godz. 10:15
 • Mgr inż. Radosław Strzałka (KFMS WFiIS AGH)
  Kwazikryształy o symetrii ikozaedrycznej - struktura i obraz dyfrakcyjny
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.01.2012 godz. 10:15
 • Mgr Tomasz Giela (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN, Kraków)
  Mikroskopia LEEM w badaniach układów cienkowarstwowych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.01.2012 godz. 10:15
 • Mgr inż. Barbara Łysoń-Sypień (WFiIS AGH)
  Nanomateriały dla rezystancyjnych sensorów wodoru
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 3.01.2012 godz. 10:15

2011

 • Msc Julia Kasiuk (Laboratory of Prospective Materials, Belarusian State University, Minsk)
  Structural, magnetic and magnetotransport properties of FeCoZr-CaF2 nanocomposites
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 13.12.2011 godz. 10:00
 • Mgr inż. Kamila Biernacka (KFCS WFiIS AGH)
  Nonstoichiometric TiO2 for hydrogen generation
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 6.12.2011 godz. 10:00
 • Mgr inż. Karolina Gąska (KFCS WFiIS AGH)
  Przewodnictwo cieplne kompozytów na bazie żywicy epoksydowej
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 29.11.2011 godz. 10:00
 • Mgr inż. Kamil Koźlak (KFCS WFiIS AGH)
  Właściwości strukturalne i magnetyczne wybranych stopów typu RTX (R- ziemia rzadka; T- Pd, Ni, Cu; X- In) oraz ich wodorków
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.11.2011 godz. 10:00
 • Dr Joanna Czub (KFCS WFiIS AGH)
  Materiały metaloorganiczne dla potrzeb magazynowania wodoru
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.11.2011 godz. 10:00
 • Dr hab. Łukasz Gondek (KFCS WFiIS AGH)
  Neutrony w badaniach wodorkow
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 25.10.2011 godz. 10:00
 • MSc Akyana Britwum (Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana)
  Ferroelectric phase transition in sodium nitrite thin films
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 18.10.2011 godz. 10:00
 • Dr Michał Rams (Instytut Fizyki UJ)
  Własnosci tlenkow rutenu z serii Ruddlesdena-Poppera (Ca,Sr)n+1RunO3n+1
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 4.10.2011 godz. 10:00
 • Prof. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN, Kraków)
  Kilka uwag na temat fizykochemii zeolitów w świetle badań NMR
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 21.06.2011 godz. 10:00
 • Mgr Ryszard Zalecki (KFCS WFiIS AGH)
  Prądy krytyczne w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach talowych i bizmutowych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 14.06.2011 godz. 10:00
 • Mgr inż. Marcin Kowalik, dr Waldemar Tokarz (KFCS WFiIS AGH)
  Wyniki obliczeń stanów elektronowych (WIEN2k) dla związków LaPbMnO
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 7.06.2011 godz. 10:00
 • Mgr inż. Antoni Żywczak (KFCS WFiIS AGH)
  Własności fizyczne związków Ti45Zr38Ni17-xMx (M=Co,Fe,Mn) i ich wodorków
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 31.05.2011 godz. 10:00
 • Mgr Anna Adamska (WFiIS AGH/MFF-Charles University in Prague)
  5f magnetism of UTGe hydrides (T=Fe, Co, Ni, Rh, Pd, Ir)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.05.2011 godz. 10:00
 • Mgr Tomasz Kołodziej (KFCS WFiIS AGH)
  Badania namagnesowania monokryształów magnetytu
  pod ciśnieniem

  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.05.2011 godz. 10:00
 • Mgr Maurycy Ornat (KFCS WFiIS AGH)
  Stabilny kwantowy model przewodnictwa dla dwu i wieloskładnikowych układów nieuporządkowanych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.05.2011 godz. 10:00
 • MSc Nivas B. Selvaraj (KFCS WFiIS AGH)
  Thermal analysis and neutron imaging studies of the metal hydride storage tank
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 19.04.2011 godz. 10:00
 • Dr inż. Marcin Sikora (KFCS WFiIS AGH)
  XES i RIXS-MCD: nowe techniki spektroskopowe do badań własności magnetycznych materiałów litych i głębokich warstw
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 29.03.2011 godz. 10:00
 • Mgr Magdalena Makarewicz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)
  Okta- i heksacyjanki metali przejściowych jako baza dla molekularnych materiałów funkcjonalnych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 22.03.2011 godz. 10:00
 • Dr Marek W. Woch (KFCS WFiIS AGH)
  Własnosci elektryczne i magnetyczne wybranych nadprzewodników talowych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.03.2011 godz. 10:00
 • Dr Łukasz Gondek (KFCS WFiIS AGH)
  Frustracja i współzawodnictwo oddziaływań magnetycznych w związkach międzymetalicznych ziem rzadkich
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.03.2011 godz. 10:00

2010

 • Mgr inż. Karolina Drogowska (KFCS WFiIS AGH)
  Hydrogen profile of Pd/Ti/TiO2/Ti thin films deposited on Si(111) studied by SIMS and N-15 method
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 30.11.2010 godz. 10:00
 • Mgr inż. Joanna Stępień (KFCS WFiIS AGH)
  Valence and magnetism of manganese in yttrium stabilized zirconia
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 05.10.2010 godz. 10:00
 • Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki (Katedra Elektroniki, WEAIiE AGH)
  Spin transfer torque w magnetycznych nanozłączach tunelowych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 08.06.2010 godz. 10:00
 • Dr Maciej Czapkiewicz (Katedra Elektroniki, WEIiE AGH)
  Dynamika przemagnesowania cienkich warstw CoB z anizotropią prostopadłą
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 25.05.2010 godz. 10:00
 • Mgr Anna Kozioł-Rachwał (KFCS WFiIS AGH)
  Oddziaływanie międzywarstwowe w epitaksjalnych układach Fe/MgO/Fe
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 18.05.2010 godz. 10:00
 • Dr Piotr Błoński (Faculty of Physics and Center for Computational Materials Science, Vienna University)
  Obliczenia z pierwszych zasad własności strukturalno-magnetycznych klastrów atomów metali przejściowych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 04.05.2010 godz. 10:00
 • Dr inż. Artur Błachowski (Zakład Spektroskopii Mössbauerowskiej,
  Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  Nadprzewodniki na bazie żelaza FeSe i LiFeP –
  badania metodą spektroskopii mössbauerowskiej oraz pomiary magnetyczne
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 20.04.2010 godz. 10:00
 • Mgr Anna Adamska (WFiIS AGH/MFF-Charles University in Prague)
  Structural and magnetic properties of UNiGe and its hydrides
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 13.04.2010 godz. 10:00
 • Dr Wojciech Karaś (KFCS WFiIS AGH)
  Przejście cząstki przez barierę czyli tzw. „cud naturalny”
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 30.03.2010 godz. 10:00
 • Dr Andrzej Budziak (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  Przemiany strukturalne i magnetyczne w wodorkach HoMn2Hx o strukturze heksagonalnej
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 23.03.2010 godz. 10:00
 • Dr Łukasz Gondek (KFCS WFiIS AGH)
  Magnetyzm wybranych związków RT2X2
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 9.03.2010 godz. 10:00
 • Mgr Katarzyna Krawiec (Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki, Instytut Fizyki UJ)
  Investigations of spin reorientation phenomena in the intermetallic compounds of differential magnetocrystalline anisotrophy, performed by 57Fe Mössbauer spectroscopy and Differential Scanning Calorimetry(DSC)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 26.01.2010 godz. 10:00
 • Mgr inż. Wojciech Tabiś (KFCS WFiIS AGH)
  Rezonansowe rozpraszanie promieni X w magnetycie
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 12.01.2010 godz. 10:00

2009

 • Mgr inż. Tomasz Kołodziej (KFCS WFiIS AGH)
  Badania magnetooporu w monokrysztale magnetytu
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.12.2009 godz. 10:00
 • Dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek (Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki UJ)
  Spectroscopic investigations of dimerization process of iron protoporphyrin IX
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.12.2009 godz. 10:00
 • Dr Julia Fedotova (National Centre for High Energy and Particle Physics
  of the Belarusian State University, Minsk, Belarus)
  Effects of sputtering ambient on the structure and properties of granular metal-dielectric nanocomposite films
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 1.12.2009 godz. 10:00
 • Mgr inż. Antoni Żywczak (KFCS WFiIS AGH)
  Badania właściwości fizycznych związku Ti48Zr7Fe18
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.11.2009 godz. 10:00
 • Dr Janusz Przewoźnik (KFCS WFiIS AGH)
  Właściwości magnetyczne i przewodnictwo elektryczne związków (La0.67A0.33)(Mn1-xSnx)O3-δ (A=Ca, Sr)
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.11.2009 godz. 10:00
 • Mgr inż. Aleksandra Szkudlarek (KFCS WFiIS AGH)
  Focused-Electron-Beam Induced Deposition, a new approach to nanofabrication
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.11.2009 godz. 10:00
 • MSc Nivas B. Selvaray (KFCS WFiIS AGH)
  Neutron radiography of hydrogen storing tank
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 3.11.2009 godz. 10:00
 • Mgr inż. Marcin Kowalik (KFCS WFiIS AGH)
  Walencyjność bizmutu w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach z pomiarów XPS
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 27.10.2009 godz. 10:00
 • MSc Daigo Shinya (Materials Science and Engineering Lab, Department
  of Engineering and Mechanics, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan)
  Effect of Mn and Co on the hydrogen storage characteristics in Ti-Zr-Ni quasicrystals
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 13.10.2009 godz. 10:00
 • Dr inż. Dariusz A. Zając (Hasylab/DESY, Hamburg, Germany)
  Badania XAFS magnetyków molekularnych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 6.10.2009 godz. 10:00
 • Prof. dr hab. Marek Przybylski (KFCS WFiIS AGH
  i Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle, Germany)
  Quantum Well States and Magnetic Anisotropy in Fe Films
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 26.05.2009 godz. 10:00
 • Prof. dr hab. Józef Spałek (Zakład Teorii Materii Skondensowanej, IF, UJ i WFiIS AGH)
  Kwantowe przemiany fazowe
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 19.05.2009 godz. 10:00
 • Mgr inż. Marcin Kowalik (KFCS WFiIS AGH)
  Fotemisyjne stany elektronowe LaPbMnO3
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 12.05.2009 godz. 10:00
 • Dr Jadwiga Turło (Katedra Technologii Środków Leczniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
  Wzbogacona w selen grzybnia gatunku Lentinula edodes (grzyba Shiitake) jako potencjalne źródło preparatów stymulujących układ odpornościowy i przeciwnowotworowych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 05.05.2009 godz. 10:00
 • Mgr inż. Wojciech Szczerba (KFCS WFiIS AGH)
  Chemical and nano-structural study of magnetoresistive iron fine particles
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 28.04.2009 godz. 10:00
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła (KFMS WFiIS AGH)
  Kwantowe obliczenia własności magnetycznych, transportowych i stabilności strukturalnej wieloatomowych układów złożonych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 31.03.2009 godz. 10:00
 • MSc Takeshi Saito (Materials Science and Engineering Lab, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan)
  Fabrication Processes and Associated Properties of Fe-Mn-Si Shape Memory Alloy Produced by Mechanical Alloying
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.03.2009 godz. 10:00
 • Dr inż. Jarosław Kanak (Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
  Analiza strukturalna wielowarstw na przykładzie magnetycznych złącz tunelowych
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 3.03.2009 godz. 10:00
 • Dr Łukasz Gondek (KFCS WFiIS AGH)
  Magnetyzm w wybranych związkach RTX2 oraz RT2X2
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.02.2009 godz. 10:00
 • Dr inż. Marcin Sikora (KFCS WFiIS AGH)
  Magnetic interactions in A2FeReO6 double perovskites studied by means of XMCD spectroscopy
  Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.02.2009 godz. 10:00