Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Oferta kształcenia - informacje ogólne

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej otrzymują gruntowne, szersze niż na innych kierunkach technicznych, wykształcenie matematyczne i fizyczne oraz z informatyki.

Wiadomości zdobywane na wykładach (i w laboratoriach) z informatyki, elektroniki, nauki o materiałach, a także z podstaw nauk medycznych i wybranych metod diagnostyki i terapii, pozwalają studentom poznać i opanować różne współczesne techniki, wywodzące się z nauk fizycznych.

Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w sektorze wszelkiego rodzaju usług informatycznych (np. Motorola, jednostki zajmujące się oprogramowaniem, banki itp.), w jednostkach naukowo-badawczych oraz w szeregu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Spora grupa absolwentów Wydziału kontynuuje naukę na studiach doktoranckich, zarówno z fizyki, jak również na innych kierunkach.

Strona główna Wydziału