Akademia
Górniczo Hutnicza
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej
pl en login
 
 
 
 

Regulamin pracowni elektronicznej pdf

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych w pracowni elektronicznej pdf

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z elektroniki

  1. Wprowadzenie do elektroniki
  2. Elektronika jądrowa

Wprowadzenie do elektroniki

Obsługa aparatury
A-0a Obsługa zasilacza napięcia stałego i miernika uniwersalnego PDF-aparatura1
A-0b Obsługa generatora funkcyjnego i oscyloskopu PDF-aparatura2

Układy analogowe
A-1 Linia długa PDF-linia długa
A-2 Filtry bierne PDF-filtry bierne
A-3 Wzmacniacz operacyjny - parametryzacja i zastosowanie PDF-uA741
A-4 A-4 Filtry aktywne RC PDF-filtry aktywne
A-5 Generatory impulsów prostokątnych, trójkątnych i sinusoidalnych PDF-generatory
A-7Tranzystor unipolarny JFET i jego zastosowania PDF-jfet
A-8Tranzystor bipolarny - charakterystyki PDF-jfet

Układy cyfrowe
C-1 Bramka NAND w technologii TTL PDF-bramkaNAND
C-2 Przerzutniki JK-MS w technologii TTL i ich zastosowania PDF-przerzutniki
C-3 Liczniki asynchroniczne w technologii TTL: dwójkowe i dziesiętne PDF-liczniki
C-4 Programowalna matryca logiczna - PLD PDF-liczniki
C-5 Badanie pętli fazowej I i II rodzaju - PLL PDF-liczniki
C-6 Parametryzacja przetworników cyfrowo-analogowych PDF-liczniki
C-7 Parametryzacja przetworników analogowo-cyfrowych PDF-liczniki

Ćwiczenia projektowe
P-1 Komparator napięcia i jego zastosowania PDF-komparator
P-2 Generator sygnału trójkątnego i prostokątnego PDF-generator prostokąta
P-3 Filtr aktywny z dodatnim sprzężeniem zwrotnym PDF-filtr aktywny
P-4 Dwustopniowy wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji WE-WC PDF-wzmacniaczWeWc
P-5 Stabilizatory napięcia stałego P5_Konspekt_regulatory-full
P-6 Maszyny stanów P6_Maszyny_stanów


Elektronika jądrowa

Ćwiczenia
1Układy odczytu detektorów promieniowania jonizującego PDF-ćw1
2Transformator impulsowy PDF-ćw2
3Filtr quasigaussowski (CR)m-(RC)n PDF-ćw3
4Filtr aktywny wzmacniacza 1101 PDF-ćw4
5Układ wykrywania i odrzucania spiętrzeń (PUI/R) PDF-ćw5
6Pasywne uklady przywracania poziomu zerowego (BLR) PDF-ćw6
7Przedwzmacniacz ładunkowy PDF-ćw7
8Układy koicydencyjne PDF-ćw8
9Integratory liniowe PDF-ćw9
10Integrator logarytmiczny A PDF-ćw10
11Integrator logarytmiczny B PDF-ćw11
12Układy odbioru informacji czasowej PDF-ćw12
13Szeregowo-równoległa bramka liniowa PDF-ćw13
14Mostkowa bramka diodowa PDF-ćw14
15Liniowa bramka transmisyjna 1105 PDF-ćw15
16Stabilizator spektrometru PDF-ćw16
17Filtr niestacjonarny z intgratorem bramkowym PDF-ćw17
18Badanie modułu detektorów krzemowych PDF-ćw18
19Tor spektrometryczny PDF-ćw19
20Deficyt balistyczny PDF-ćw19
21Analizator wielokanałowy PDF-ćw19 PDF-ćw19

Dodatki
AGeneratory szumów PDF-dodA
BGenerator impulsów przypadkowych PDF-dodB
CMetoda koincydencji przypadkowych PDF-dodC
DSymulacje komputerowe bramki mostkowej PDF-dodD
ESonda scyntylacyjna SSU-70 PDF-dodE
FSubukłady systemu autoregulacji stabilizatora spektrometru PDF-dodF
GDeficyt balistyczny PDF-dodG
HPomiar impedancji wejściowej wzmacniacza PDF-dodH
IIlustracje poglądowe modułów oraz zestawów ćwiczeniowych PDF-dodI

 
  Copyright 2008 KOiDC.