Andrzej Skoczeń
Dzień Dobry
AGH-University of Science and Technology
Faculty of Physics and Applied Computer Science
Department of Particle Interactions and Detection Techniques
Nuclear Electronics and Radiation Detection Group >>
Good Morning
CERN
Technology Department
Machine Protection and Electrical Integrity
Electronics for Protection >>


Dydaktyka:

Nauka:

Semestr zimowy 2022/2023:


Elektroniczna aparatura dozymetryczna program
wykład, laboratorium polski
Fizyka Medyczna, st. II, sem. 2 >>


Digital Electronics and Microprocessors program
wykład, laboratorium angielski
Informatyka, st. I, sem. 5 >>


Semestr letni 2022/2023


Języki opisu sprzętu program
wykład, laboratorium, projekt polski
Informatyka stosowana, st. I, sem. 6 >>
Mashine learning program
wykład, laboratorium, projekt english
Any student of AGH-UST >>


Ostatnie publikacje: >>
  >>
AGH-UST WFiIS KOiDC CERN TE-MPE