Akademia
Górniczo Hutnicza
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej
pl en login
 
 
 
 
Wprowadzenie

Działalność naukowa Zespołu Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania obejmuje następujące kierunki badań:

  • elektronika ciała stałego,
  • elektronika front-end dla detektorów promieniowania,
  • instrumentacja eksperymentów fizyki cząstek elementarnych,
  • rozwój aparatury elektronicznej do badań biologicznych.

W zakresie elektroniki ciała stałego prace Zespołu koncentrują się na zagadnieniach uszkodzeń radiacyjnych w detektorach półprzewodnikowych promieniowania jądrowego i półprzewodnikowych elementach elektronicznych, oraz na zagadnieniach szumów w tych elementach.

W zakresie elektroniki front-end prowadzone są prace nad układami odbioru sygnału z detektorów półprzewodnikowych. Obecnie prace te koncentrują się na układach front-end dla krzemowych detektorów mikropaskowych. Układy te są projektowane z wykorzystaniem techniki specjalizowanych układów scalonych (ASIC - Application Specific Integrated Circuits). Zespół dysponuje narzędziami CAD do projektowania układów scalonych oraz jest członkiem organizacji EUROPRACTICE, za pośrednictwem której są realizowane prototypowe układy scalone. Rozwój systemów detekcyjnych opartych na krzemowych detektorach pozycjoczułych jest prowadzony w trzech różnych kierunkach zastosowań: detektor torów dla eksperymentu ATLAS w CERN, detektory pozycjoczułe promieniowania X i neutronów, oraz systemy obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X dla potrzeb biologii i medycyny.

Pracownicy Zespołu biorą udział w dwóch eksperymentach fizyki cząstek elementarnych prowadzonych w ramach szerokiej współpracy międzynarodowej: eksperymencie ciężkojonowym NA50 na akceleratorze SPS w CERN, oraz w przygotowaniu eksperymentu ATLAS na akceleratorze LHC w CERN.

W zakresie rozwoju aparatury elektronicznej do badań biologicznych prowadzone są prace nad opracowaniem wieloelektrodowych systemów odbioru sygnałów z biologicznych układów neuronowych w oparciu o specjalizowane wielokanałowe układy scalone.

 
  Copyright 2008 KOiDC.