abecadło matematyczne początkującego fizyka
Zawarty w tej części materiał ma posłużyc do nabycia praktycznej wiedzy matematycznej nie mieszczącej się na ogół w programie szkoły średniej, a potrzebnej studiującemu na pierwszym roku do rozumienia wykładów z fizyki i rozwiązywania zadań na ćwiczeniach. Nie pretenduje on do ścisłosci matematycznej - ta pojawi się później w trakcie systematycznego kursu matematyki.

     wektory.pdf      pochodne.pdf      całkowanie.pdf      układy_współrzędnych.pdf      równania_różniczkowe.pdf      analiza_wektorowa.pdf