Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19

Pomoce dydaktyczne

Opracowanie danych pomiarowych
Przyrządy pomiarowe
Jak zrobić regresję w Excel-u
Jak napisać dobre sprawozdanie
Dodatki statystyczne A-B-C
Tabelka nagłówkowa