Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19

Inne

Fizyka skal muzycznych


Kazimierz Przewłocki

Prof. Kazimierz Przewłocki był wieloletnim Dyrektorem ds. Dydaktycznym, a w latach 1979 1988 Dyrektorem Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, na bazie którego powstał obecny Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Jego opiece i inspiracji zawdzięcza Pracownia Fizyczna swój rozwój w trzech ostatnich dekadach XX wieku, do poziomu najlepszej wśród polskich politechnik. Pracowników IFiTJ skutecznie zachęcił do opracowania nowych, autorskich ćwiczeń, a aktualnego opiekuna naukowego Pracowni - do redagowania skryptu. Jak wielu fizyków, był pasjonatem muzyki, również czynnym - grał na flecie poprzecznym. W latach 80-tych opracował ćwiczenie "Syntetyzator muzyki". Nie jest ono aktualnie wykonywane, przedstawiony tekst jest jego opisem teoretycznym. Tekst ten winien przeczytać każdy, kto nie zna fizycznych podstaw muzyki i nie rozumie zapisu nutowego.

Poezja sprawozdań


Łukasz Lasyk

Język nauki, szczególnie nauk ścisłych, jest w dużym stopniu sformalizowany i to samo dotyczy studenckich sprawozdań. Niemniej, zdarzają się "wyjątki potwierdzające regułę". Autor powstałego w r. 2010 wstępu-eseju do sprawozdania z ćwiczenia nr 41 "Busola stycznych" jest studentem, powiedzmy również nieformalnie, Wydziału Elektrycznego.