Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19

Wykaz ćwiczeńNr. Nazwa Opis ćwiczenia Instrukcja wykonania Zagadnienia opracowania danych
0
Ćwiczenie zerowe
Niepewność typu A i B
Przenoszenie niepewności
Dopasowanie prostej-regresja liniowa
1
Wahadło fizyczne
Niepewność typu A i B
Przenoszenie niepewności
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
1*
Wahadło fizyczne*
Niepewność typu A i B
Przenoszenie niepewności
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
2
Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy
Niepewność typu A
Wykres exp & krzywa teoretyczna
Histogram rozkładu błędów
3
Wahadło rewersyjne
5
Wahadło matematyczne
9
Swobodne spadanie
Wykres & dopasowanie prostej
Porównanie z wart. tabelaryczną
11
Moduł Younga
Niepewność typu B
Wykres & dopasowanie prostej
Przenoszenie niepewności
Porównanie z wart. tabelaryczną
12
Moduł sztywności
Niepewność typu A
13
Współczynnik lepkości
Niepewność typu A i B
Przenoszenie niepewności
Porównanie z wart. tabelaryczną
14
Wiskozymetr rotacyjny
Porównanie z wart. tabelaryczną
22
Próżnia
Wykres w skali logarytmicznej
Porównanie danych z prostą y = ax
25
Interferencja fal akustycznych
Niepewność typu A
Wykres
Porównanie z wart. tabelaryczną
27
Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu - fala stojąca i rezonans
Niepewność typu A
Wykres
Porównanie z wart. tabelaryczną
29
Fale podłużne w ciałach stałych
31 Modelowanie pola elektrycznego
32 Mostek Wheatstone'a Niepewność typu A
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
33 Kondensatory Wykres & ekstrapolacja
Porównanie z wielkością tabelaryczną
34
Kondensator płaski - łączenie kondensatorów
Niepewność typu A i B
Przenoszenie niepewności
35 Elektroliza Niepewność typu B
Przenoszenie niepewności
Porównanie z wartością tabelaryczną
39
Pętla histerezy
41 Busola stycznych Niepewność typu A i B
Przenoszenie niep. względnych
Porównanie z wart. tabelaryczną
43 Halotron
44 Indukcyjność wzajemna
45 Ładunek właściwy elektronu e/m
47 Magnesy
51 Współczynnik załamania ciał stałych Niepewność typu A i B
Prawo przenoszenia niepewności
52 Refraktometr Abbego Niepewność typu A
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
Porównanie z wart. tabelaryczną
53 Soczewki Niepewność typu A
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
Porównanie z wart. tabelaryczną
53*
Zdolność skupiająca soczewek
Niepewność typu A
Porównanie 2 wielkości zmierzonych
Porównanie z wart. tabelaryczną
55 Prawo odbicia i załamania światła Wykres zwykły i zlinearyzowany
Dopasowanie do prostej y=ax
57
Współczynnik załamania światła w cieczach
59
Ultradźwięki
61 Drgania elektromagnetyczne obwodu LCR
71 Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej Wykres w skali liniowej i logarytm.
Niepewność typu A
73 Prawo Malusa Wykres
prawo przenoszenia niepewności
Porównanie z wart. teoretyczną
74 Polarymetr Niepewność typu A i B
Wykres & dopasowanie prostej
82 Efekt fotoelektryczny
83 Spektrometr optyczny
86 Laser półprzewodnikowy
87 Laser z podwojeniem częstotliwości
96 Dozymetria promieniowania gamma
101 Pomiar przekroju czynnego na zderzenia
102 Cząstki elementarne
103 Promieniowanie kosmiczne
107
Ciepło właściwe metali. Kalibracja termometru powietrznego
110
Sprawność urzadzeń technicznych
113 Kriogenika
121 Termometr oporowy i termopara
122 Przerwa energetyczna w germanie
123 Dioda półprzewodnikowa
123* Warstwowe złącze półprzewodnikowe -świecące diody LED
125
e/k stosunek ładunku elektronu do stałej Boltzmanna
126 Krawędź absorpcji
133 Element Peltiera
134 Ogniwo słoneczne