Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zalecenia dotyczące postępowania w czasie zajęć laboratoryjnych

dla ochrony studentów i prowadzących w związku z COVID-19


Dla ochrony innych:
1. Prosimy o używanie na pracowni świeżo założonych maseczek- przypominamy, że maseczki po około 2h są przesiąknięte wilgocią z pary wodnej obecnej w wydychanym powietrzu i przestają spełniać swoją rolę. Dlatego prosimy o przeznaczenie na pracownię osobnej maseczki używanej tylko i wyłącznie na czas ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Ćwiczenia wykonujemy w rękawiczkach. Mają one zapobiegać przenoszeniu wirusów na powierzchniach dotykanych sprzętów oraz a także utrudnić dotykanie ust, nosa i oczu, które mogą być potencjalnymi źródłami zakażenia.
3. Przy wejściu na pracownię, a także wewnątrz pracowni wystawione są dozowniki z płynem dezynfekującym. Prosimy o dezynfekowanie rąk, a także rękawiczek w trakcie trwania laboratorium, jeśli niechcący dotknęliśmy nosa, oczu lub maseczki.
4. Zachowujmy dystans – wykonując wspólnie ćwiczenie, starajmy się siedzieć możliwie daleko od siebie.
5. W przypadku konieczności regulacji wykonywanej przez prowadzącego na stanowisku ćwiczeniowym prosimy o odsunięcie się i śledzenie instrukcji i zmian w rozsądnej odległości od prowadzącego.
6. Prosimy o opuszczanie budynku D-10 natychmiast po skończonych zajęciach WYJŚCIEM, zgodnie z oznaczeniami na ścianach.
Dla ochrony siebie:
1. Proszę nie dotykać oczu, nosa, ust – nawet w rękawiczkach.
2. Proszę nosić maseczkę zakrywającą usta i nos – mimo uciążliwości tego środka zapobiegawczego.
3. Proszę koniecznie zapisać sobie adres mailowy do prowadzącego, jak również sprawdzać często skrzynkę mailową adresu, który podali Państwo w systemie USOS lub Wirtualnym Dziekanacie
Przypadki szczególne:
1. W przypadku odczuwania objawów COVID-19 lub grypy prosimy o nieprzychodzenie na zajęcia. Jeśli zaś poczują się Państwo źle w trakcie zajęć - o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu prowadzącemu, który skieruje do miejsca, gdzie będzie można zaczekać na pomoc medyczną i dalsze instrukcje.
2. Aby mimo wszystko umożliwić Państwu zaliczenie przedmiotu laboratorium z fizyki, mamy pewną pulę ćwiczeń do wykonania zdalnie w warunkach domowych po skontaktowaniu się z prowadzącym, wyda on instrukcje co do ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Ćwiczenia te, będą mogły zastąpić niewykonane z powodu kwarantanny ćwiczenia.
3. W przypadku, gdyby prowadzący sam znalazł się na kwarantannie lub pod obserwacją – skontaktujemy się ze starostą roku lub bezpośrednio z Państwem i przekażemy instrukcje co do ćwiczeń do wykonania zdalnie w domu, lub inne szczegółowe poleceni


dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGHUwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.