Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Dnia 20 czerwca 2022r.(poniedziałek) o godz. 12.00 będzie dodatkowy termin, w którym odrabiać można zajęcia laboratoryjne. Studentów chętnych do skorzystania z tej możliwości prosimy o zgłoszenie się mailowo na adres wnek@fis.agh.edu.pl z tytułem maila:


Odrabianie - wydział -nr ćwiczenia do odrobienia-nazwisko/nazwiska i imię.

Termin zgłaszania upływa 19.06.2022. Jednocześnie przypominam, że do odrabiania ćwiczeń będą dopuszczone tylko te osoby, które będą miały pisemne potwierdzenie zdanej części teoretycznej do odrabianego ćwiczenia (uzyskane wcześniej u swojego prowadzącego zajęcia) oraz odręcznie napisany wstęp teoretyczny do ćwiczenia wraz z wydrukowanym protokołem ćwiczenia (jeden na zespół).


dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGHUwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.