Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


obuwie ochronne można zakupić w barku na pierwszym piętrze lub ew. w czasie wejścia na pracownię

Prosimy o nie gromadzenie się przy wejściu na pracownię - proszę oczekiwać na zajęcia w miarę
możliwości przed budynkiem, a na 3 pietro wchodzić tuż przed zajeciami i od razu wchodzić na pracownię
dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGHUwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.