Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

25 maja 2023 r.(czwartek) o godz. 10.00, sala 303 D10 .


będzie dodatkowy termin, w którym odrabiać można zajęcia laboratoryjne. Studentów chętnych do skorzystania z tej możliwości prosimy o zgłoszenie się mailowo na adres

wnek@fis.agh.edu.pl z tytułem maila:


Odrabianie-wydział-nr ćwiczenia do odrobienia-nazwisko lub nazwiska i imię-imiona.


Termin zgłaszania upływa 23.05.2023.
Jednocześnie przypominam, że do odrabiania ćwiczeń będą dopuszczone tylko te osoby, które będą miały pisemne potwierdzenie zdanej wcześniej części teoretycznej do odrabianego ćwiczenia (uzyskane z wyprzedzeniem u swojego prowadzącego zajęcia) oraz odręcznie napisany wstęp teoretyczny do ćwiczenia wraz z wydrukowanym protokołem ćwiczenia (jeden na zespół).


dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGHUwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres wnek@fis.agh.edu.pl.