Automaty komórkowe
Z recenzji
Okładka
Spis treści
Wybrane rozdziały:
Wstęp
Samozorganizowany stan krytyczny

Stronę przygotował: Tomek Bołd

Skrypt w formacie PS i ZIP i PDF

Errata