Automaty komórkowe


Krzysztof Kułakowski


Książka Krzysztofa Kułakowskiego powstała jako zapis cyklu wykładów na temat automatów komórkowych prowadzonych przez autora na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Materiał w niej zawarty został przedstawiony w formie pozwalającej na samodzielne zgłębianie tematu niezależnie od wykładu, choć jednocześnie może być znakomitym jego wsparciem. Książka została napisana jasnym i przystępnym językiem.(...) Należy podkreślić, że mimo prostoty w żadnym miejscu książka nie traci wymaganej od tego typu publikacji precyzji, a tam gdzie jest to konieczne sięga po stosowny aparat matematyczny. (...) Ponieważ jest to pierwsza (zgodnie z wiedzą recenzenta) tego typu publikacja w Polsce sądzę, że wzbudzi ona duże zainteresowanie wśród czytelników w wielu ośrodkach uniwersyteckich w kraju.

Z recenzji Jacka Tarasiuka