Z. Stęgowski

    Zdzisław
                Stęgowski

Zespół BBi¦    Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej  A G H


START

dydaktyka

badania

publikacje

internet

AGH   adres:
    dr hab. inż. Zdzisław Stęgowski prof. AGH
    Akademia Górniczo-Hutnicza
    Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
    al. Mickiewicza 30
    30-059 Kraków

                                                  kontakt:
                                                      tel.  (+48) 12 617 56 60
                                                      fax.
(+48) 12 634 00 10
                                                      e-mail: stegowski@fis.agh.edu.pl
                                                      budynek: D-7, pok. 208