Wydział Fizyki i Techniki Jadrowej AGH Kraków Katedra Fizyki Środowiska
Wydział Fizyki i Techniki Jadrowej AGH Kraków

Katedra Fizyki Środowiska
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
Akademia Górniczo - Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30 - 059 Kraków

prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

Kierownik Katedry Fizyki Środowiska
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Wykład: Instrumentalne metody analityczne
 Aktualizowano: 19.04.2004