Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH Kraków Katedra Fizyki Środowiska
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH Kraków

Katedra Fizyki Środowiska
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo - Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30 - 059 Kraków

dr inż. Jarosław Nęcki

Fizyka Atmosfery - EGZAMIN 23 VI 2008 - - patrz poniżej


Wyniki Egzaminu sa dostępneMATERIAŁY DYDAKTYCZNE:


WYKŁADY Z FIZYKI ATMOSFERY


pliki powerpointa
wykład 1 - Wprowadzenie
wykład 2 - Bilans radiacyjny
wykład 3 - Podstawy termiki (stabilnosc)
wykład 4 - Chmury (klasyfikacje)
wykład 5 - Chmury (powstawanie)
wykład 6 - Wiatry
wykład 7 - Cyrkulacja Globalna
wykład 8 - Podstawy chemii atmosfery (metody analityczne)
wykład 9 - Podstawy Chemii Atmosfery
test - termin2 Aktualizowano: 1.03.2004