brak /lab? lub /GFK?
Zapraszam na oddawanie projektów z OpenGL. Nowe listy nie pojawią się dopóki aktualne się nie zapełnią.

Piątek 11.XII.2020 godziny 10:00 - 11:00