Leszek Furman Website

Akademia Górniczo-Hutnicza | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki

Dr inż. Leszek Furman (emeryt/retiree)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Tel. +48 12 617 3915

e-mail leszek.furman@fis.agh.edu.pl

Konsultacje: