Dr inż. Mateusz Czyżycki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
budynek D11, p. 26
e-mail: Czyzycki@fis.agh.edu.pl, tel.: (+48)126172956