Opłaty:

4 500 zł – płatne w ratach:

I semestr – 1 500zł  (1 400 zł +100 zł / wpisowe),

II semestr – 1 500 zł,

III semestr – 1 500 zł.

*poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za każdy semestr studiów, należy dostarczyć do dziekanatu (w formie mailowej lub papierowej) nie później niż  w terminie 14 dni po rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze.