Matematyka z elementami Informatyki

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

Sylwetka absolwenta

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.
Studia podyplomowe dają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (matematyki)

Program studiów

Przedmiot Prowadzący Liczba godzin Liczba Punktów ECTS
Semestr 1
Teoria mnogości i logika matematyczna – wykł. Dr Jerzy Stochel 10 3
Podstawy matematyki – wykł./ćw. Dr Jerzy Stochel 10/5 5
Analiza matematyczna I – wykł./ćw. Dr Jerzy Stochel 10/10E 7
Równania różniczkowe – wykł./ćw. Dr Bogusław Bożek 10/5 5
Fizyka w zadaniach – wykł./ćw. Prof. Janusz Wolny 5/15E 7
Wstęp do informatyki – wykł./lab Dr Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje Dr Jerzy Stochel 10
Semestr 2
Analiza matematyczna II – wykł./ćw. Dr Jerzy Stochel 10/15 10
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary Dr Jerzy Stochel 5/5 3
Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu – lab. Prof. Janusz Wolny 18 6
Narzędzia informatyki – lab. Dr Czesław Mączka 5 3
Programowanie i języki programowania – wykł./lab. Dr Bogusław Bożek 5/5 3
Wykorzystanie komputera w nauczaniu – wykł./lab. Prof. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Konsultacje Dr Jerzy Stochel 10
Semestr 3
Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej – wykł./ćw. Dr Jerzy Stochel 3/7 E 4
Wybrane problemy techniki – wykł./ćw. Prof. Janusz Wolny 5/10 5
Trening myślenia twórczego i trening interpersonalny – ćw. Mgr Teresa Staszczyńska 15 4
Struktury i bazy danych – wykł./lab. Dr Czesław Mączka 10 4
Dydaktyka matematyki – wykł./ćw. Dr Anna Żeromska 7/10 7
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania – wykł. Dr Antoni Rumiński 10 3
Aktualne problemy w oświacie – wykł. Prof. Janusz Wolny 15 3
Konsultacje Dr Jerzy Stochel 10
Praca dyplomowa promotor 35 10
Seminarium dyplomowe – sem. Dr Jerzy Stochel 15 5