Matematyka z elementami Informatyki

(studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – matematyki.

 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY LICZBA GODZIN ECTS
Semestr 1
Teoria mnogości i logika matematyczna dr hab. Jerzy Stochel 10 3
Podstawy matematyki dr hab. Jerzy Stochel 10/5 5
Analiza matematyczna I dr hab. Jerzy Stochel 10/10E 7
Równania różniczkowe dr hab.Bogusław Bożek 10/5 5
Fizyka w zadaniach prof. dr hab. Janusz Wolny 5/15E 7
Wstęp do informatyki dr inż.Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje dr hab. Jerzy Stochel 10
Semestr 2
Analiza matematyczna II dr hab. Jerzy Stochel 10/15 10
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary dr hab. Jerzy Stochel 5/5 3
Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu dr inż. Paweł Janowski 18 6
Narzędzia informatyki dr hab. Bogusław Bożek 5 3
Programowanie i języki programowania dr hab. Bogusław Bożek 5/5 3
Wykorzystanie komputera w nauczaniu prof. dr hab. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Konsultacje dr hab. Jerzy Stochel 10
Semestr 3
Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej dr hab. Jerzy Stochel 3/7E 4
Wybrane problemy techniki prof. dr hab. Janusz Wolny 5/10 5
Trening myślenia twórczego
i trening interpersonalny
mgr Teresa Staszczyńska 15 4
Struktury i bazy danych mgr Grzegorz Mika 10 4
Dydaktyka matematyki dr hab.Anna Żeromska 7/10 7
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wych. dr Anna Stolińska 10 3
Aktualne problemy w oświacie prof. Janusz Wolny 15 3
Praca dyplomowa Promotor 35 10
Praktyka dr Anna Stolińska 60
Seminarium dyplomowe dr hab. Jerzy Stochel 15E 5
Konsultacje dr hab. Jerzy Stochel 10