Matematyka z elementami Informatyki

(studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – matematyki.

 

 

PRZEDMIOT

PROWADZĄCY LICZBA GODZIN  

ECTS

Semestr 1
Teoria mnogości i logika matematyczna Dr hab. Jerzy Stochel 10 3
Podstawy matematyki Dr hab.Jerzy Stochel 10/5 5
Analiza matematyczna I Dr hab. Jerzy Stochel 10/10E 7
Równania różniczkowe Dr hab.Bogusław  Bożek 10/5 5
Fizyka w zadaniach Prof. dr hab.  Janusz Wolny 5/15E 7
Wstęp do informatyki Dr inż.Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje Dr hab. Jerzy Stochel 10
 

Semestr 2

Analiza matematyczna II Dr hab. Jerzy Stochel 10/15 10
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary Dr hab. Jerzy Stochel 5/5 3
Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu Dr inż.Paweł Janowski 18 6
Narzędzia informatyki Dr hab.Bogusław  Bożek 5 3
Programowanie i języki programowania Dr hab.Bogusław  Bożek 5/5 3
Wykorzystanie komputera  

w nauczaniu

Prof. dr hab.inż. 

Zbigniew Kąkol

10/10 5
Konsultacje Dr hab. Jerzy Stochel 10
 

Semestr 3

Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej Dr hab. Jerzy Stochel 3/7E 4
Wybrane problemy techniki Prof. dr hab. Janusz Wolny 5/10 5
Trening myślenia twórczego
i trening interpersonalny
Mgr Teresa Staszczyńska 15 4
Struktury i bazy danych Mgr Grzegorz Mika 10 4
Dydaktyka matematyki Dr hab.Anna Żeromska 7/10 7
Współczesne problemy pedagogiki
i metodyki i wychowania
Dr Anna Stolińska 10 3
Aktualne problemy w oświacie Prof. dr hab.  Janusz Wolny 15 3
Konsultacje Dr hab. Jerzy Stochel 15
Seminarium dyplomowe Dr hab. Jerzy Stochel 10 5
Praca dyplomowa Promotor 35 10
Praktyki Dr Anna Stolińska 60