Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych

Prof. dr hab. Janusz Wolny

Bliższych informacji udziela dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH w Krakowie, Kraków, ul. Reymonta 19, pok. 18 (budynek D-10)

Tel. 12 617 29 50

Email: podyplomowe@fis.agh.edu.pl