Informatyka w szkole

(studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej  i średniej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole.

Sylwetka absolwenta:

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – informatyki.

 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY LICZBA GODZIN ECTS
Semestr 1
Wybrane zagadnienia z informatyki dr Grażyna Krupińska 9 3
Technologie internetowe 1 dr Antoni Dydejczyk 22 7
Edytory tekstu dr Barbara Kawecka-Magiera 8 3
Języki programowania (Python) dr Grażyna Krupińska 23E 8
Algorytmy i struktury danych dr Grażyna Krupińska 15 6
E-learning mgr Beata Tworzewska-Pozłutko 13 3
Konsultacje dr Grażyna Krupińska 10
Semestr 2
Technologie internetowe 2 dr Antoni Dydejczyk 22E 8
Szkolna sieć komputerowa dr Antoni Dydejczyk 8 3
Prawo autorskie i ochrona danych dr Alicja Nowińska 8 3
Metodyka i dydaktyka informatyki dr Anna Stolińska 16 5
Grafika komputerowa dr Piotr Gronek 22z 7
Języki programowania (Java) 1 dr Barbara Kawecka-Magiera 14 4
Konsultacje dr Grażyna Krupińska 10
Semestr 3
Arkusze kalkulacyjne dr Piotr Gronek 8 3
Bazy danych dr Antoni Dydejczyk 22 9
Analiza pomiarów prof. Janusz Wolny 8 3
Języki programowania (Java) 2 dr Barbara Kawecka-Magiera 7 4
Wykorzystanie komputera w nauczaniu prof. Zbigniew Kąkol 20 5
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wych. dr Anna Stolińska 10 3
Aktualne problemy w oświacie prof. Janusz Wolny 15 3
Praca dyplomowa Promotor 35 10
Praktyka dr Anna Stolińska 60
Seminarium dyplomowe dr Grażyna Krupińska 15E 5
Konsultacje dr Grażyna Krupińska 10