Fizyka z elementami Informatyki

(studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania fizyki z astronomią na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania fizyki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni fizycznej i wykorzystania doświadczeń fizycznych w procesie nauczania.

Sylwetka absolwenta:

Studia te skierowane są do absolwentów szkół wyższych  kierunków przyrodniczych, techniczno-informatycznych lub pokrewnych: czynnych nauczycieli lub osób  posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Studia te dają uprawnienia do nauczania fizyki.

PRZEDMIOT PROWADZĄCY LICZBA GODZIN ECTS
Semestr 1
Podstawy fizyki prof. dr hab. Janusz Wolny 20/20 E 13
Elementy matematyki dr Lucjan Pytlik 10/10 7
Laboratorium z fizyki I dr Joanna Janik-Kokoszka 20 7
Podstawy informatyki dr inż. Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje prof. dr hab. Janusz Wolny 10
Semestr 2
Fizyka prof. dr hab. Janusz Wolny 13/12 E 10
Laboratorium z fizyki II dr Joanna Janik-Kokoszka 12 5
Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne dr inż. Paweł Janowski 18 5
Seminarium – jak uczyć fizyki? prof. dr hab. Janusz Wolny 15 5
Wykorzystanie komputera w nauczaniu fizyki prof. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Konsultacje prof. dr hab. Janusz Wolny 10
Semestr 3
Fizyka współczesna prof. dr hab. Janusz Wolny 10/11 70
Organizacja pracowni fizycznej prof. dr hab. Janusz Wolny 24 E 11
Astrofizyka dr inż. Paweł Janowski 10 3
Kosmologia dr inż. Paweł Janowski 10 3
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wych. dr Anna Stolińska 10 3
Aktualne problemy w oświacie prof. dr hab. Janusz Wolny 15 3
Praca dyplomowa Promotor 35 10
Praktyka dr Anna Stolińska 60
Seminarium dyplomowe prof. dr hab. Janusz Wolny 15E 5
Konsultacje prof. dr hab. Janusz Wolny 10