Fizyka z elementami Informatyki

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania fizyki z astronomią na poziomie szkoły ponadpodstawowej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania fizyki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni fizycznej i wykorzystania doświadczeń fizycznych w procesie nauczania.

Sylwetka absolwenta

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – fizyki z astronomią.

Program studiów

Przedmiot Prowadzący Liczba godzin. Liczba Punktów ECTS
Semestr 1
Podstawy fizyki – wyk./ćw. Prof. dr hab. Janusz Wolny 20/20 E 13
Elementy matematyki - wyk./ćw. Dr Lucjan Pytlik 10/10 7
Laboratorium z fizyki I – lab. Prof. dr hab. Janusz Wolny 20 7
Wstęp do informatyki – wyk./lab. Dr Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje Prof. dr hab. Janusz Wolny 10
Semestr 2
Fizyka – wykł./ćw.

Prof. dr hab. Janusz Wolny

13/12 E

8

Laboratorium z fizyki II – lab. Prof. dr hab. Janusz Wolny
Mgr Maria Chyla
12 4
Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne – lab. Prof. dr hab. Janusz Wolny 18 5
Astrofizyka – wykł. Dr Tomasz Płazak 10 3
Seminarium – jak uczyć fizyki? – sem.

Dr Tomasz Płazak

15 5
Wykorzystanie komputera w nauczaniu fizyki – wykł./lab. Prof. dr hab. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Konsultacje Prof. dr hab. Janusz Wolny 10
Semestr 3
Fizyka współczesna - wykł./ćw. Prof. dr hab. Janusz Wolny 10/11 5
Organizacja pracowni fizycznej – lab.

Prof. dr hab. Janusz Wolny

24 E

7

Kosmologia – wykł. Dr Tomasz Płazak 10 3
Współczesne problemy pedagogiki
i metodyki wychowania – wykł.
Dr Antoni Rumiński 10 3
Aktualne problemy w oświacie – wykl. Prof. dr hab. Janusz Wolny 15 3
Konsultacje Prof. dr hab. Janusz Wolny 10
Praca dyplomowa promotor 35 10
Seminarium dyplomowe – sem. Prof. dr hab. Janusz Wolny 15 E 5