Fizyka z elementami Informatyki

(studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania fizyki z astronomią na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania fizyki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni fizycznej i wykorzystania doświadczeń fizycznych w procesie nauczania.

Sylwetka absolwenta:

Studia te skierowane są do absolwentów szkół wyższych  kierunków przyrodniczych, techniczno-informatycznych lub pokrewnych: czynnych nauczycieli lub osób  posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Studia te dają uprawnienia do nauczania

PRZEDMIOT PROWADZĄCY LICZBA GODZIN. ECST
 

Semestr 1

Podstawy fizyki Prof. dr hab. Janusz Wolny 20/20 E 13
Elementy matematyki Dr Lucjan Pytlik 10/10 7
Laboratorium z fizyki I Dr Joanna Janik-Kokoszka 20 7
Podstawy informatyki Dr inż. Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje Prof. dr hab. Janusz Wolny 10
 

Semestr 2

Fizyka Prof. dr hab. Janusz  Wolny 13/12 E 10
Laboratorium z fizyki II Dr Joanna Janik-Kokoszka 12 5
Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne Dr inż. Paweł Janowski 18 5
Seminarium –
jak uczyć fizyki?
Prof. dr hab. Janusz  Wolny 15 5
Wykorzystanie komputera  

w nauczaniu fizyki

Prof. dr hab. Zbigniew  Kąkol 10/10 5
Konsultacje Prof. dr hab. Janusz Wolny 10
 

Semestr 3

Fizyka współczesna Prof. dr hab. Janusz Wolny 10/11 7
Organizacja pracowni fizycznej Prof. dr hab. Janusz  Wolny 24 E 11
Astrofizyka Dr inż. Paweł Janowski 10 3
Kosmologia Dr inż. Paweł Janowski 10 3
Współczesne problemy pedagogiki
i metodyki wychowania
Dr Anna Stolińska 10 3
Aktualne problemy w oświacie Prof. dr hab. Janusz Wolny 15 3
Konsultacje Prof. dr hab. Janusz Wolny 10
Seminarium dyplomowe Prof. dr hab. Janusz Wolny 15 E 5
Praca dyplomowa Promotor 35 10
Praktyki Dr Anna Stolińska 60

- fizyki.