Chemia z elementami ochrony środowiska

(studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni chemicznej oraz wykorzystania doświadczeń chemicznych w procesie nauczania.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia te skierowane są do absolwentów szkół wyższych  kierunków przyrodniczych, techniczno-informatycznych lub pokrewnych: czynnych nauczycieli lub osób  posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Studia te dają uprawnienia do nauczania

drugiego przedmiotu – chemii.

PRZEDMIOT PROWADZĄCY LICZBA GODZIN ECTS
Semestr 1
Fizyczne podstawy chemii ogólnej (W/S/L) dr Karolina Zazakowny 26/20/4 E 18
Chemia wokół nas (W/S/L) dr Łukasz Łańcucki 10/6/4 E 9
Elementy informatyki (W/L) dr Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje dr Karolina Zazakowny 10
Semestr 2
Elementy współczesnej chemii nieorganicznej (W/S/L) dr hab. Ewa Drożdż 16/8/6 E 10
Obliczenia w chemii (S) dr inż. Maria Rajska 16 6
Pokazy doświadczalne w chemii (L) dr inż. Maria Rajska 16 3
Wybrane zagadnienia z matematyki (W) prof. Janusz Wolny 8 3
Wykorzystanie komputera w nauczaniu (W/L) prof. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wych. dr Anna Stolińska 10 3
Konsultacje dr Karolina Zazakowny 10
Semestr 3
Elementy współczesnej chemii organicznej (W/S/L) dr Karolina Zazakowny 17/5/3 E 10
Znaczenie chemii w naukach przyrodn. i techn. (W/S/L) dr Karolina Zazakowny 10/4/4 E 6
Chemia a środowisko naturalne (W/S) dr Łukasz Łańcucki 15/8 E 6
Nauczanie chemii w szkole (W/S) dr Karolina Zazakowny 4/5 5
Aktualne problemy w oświacie prof. Janusz Wolny 15 3
Praca dyplomowa Promotor 35 10
Praktyka dr Anna Stolińska 60
Seminarium dyplomowe dr Karolina Zazakowny 15E 5
Konsultacje dr Karolina Zazakowny 10