Chemia z elementami ochrony środowiska

(studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni chemicznej oraz wykorzystania doświadczeń chemicznych w procesie nauczania.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia te skierowane są do absolwentów szkół wyższych  kierunków przyrodniczych, techniczno-informatycznych lub pokrewnych: czynnych nauczycieli lub osób  posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Studia te dają uprawnienia do nauczania

drugiego przedmiotu – chemii.

PRZEDMIOT PROWADZĄCY LICZBA GODZIN ECST
 

Semestr 1

Fizyczne podstawy chemii ogólnej (W/S/L) Dr Karolina Zazakowny 26/20/4 E 18
Chemia wokół nas (W/S/L) Dr Łukasz Łańcucki 10/6/4 E 9
Elementy  informatyki (W/L) Dr Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje Dr Karolina Zazakowny 10
 

Semestr 2

Elementy współczesnej chemii  nieorganicznej (W/S/L) Dr hab. Ewa Drożdż 16/8/6 E 10
Obliczenia w chemii (S) Dr inż. Maria Rajska 16 6
Pokazy doświadczalne w chemii (L) Dr inż. Maria Rajska 16 3
Wybrane zagadnienia z matematyki (W) Prof. Janusz Wolny 8 3
Wykorzystanie komputera  w nauczaniu (W/L) Prof. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania (W) Dr Anna Stolińska 10 3
Konsultacje Dr Karolina Zazakowny 10
 

Semestr 3

Elementy współczesnej chemii  organicznej (W/S/L) Dr Karolina Zazakowny 17/5/3 E 10
Znaczenie chemii w naukach przyrodn. i techn. (W/S/L) Dr Karolina Zazakowny 10/4/4 E 6
Chemia a środowisko naturalne (W/S) Dr Łukasz Łańcucki 15/8 E 6
Nauczanie chemii w szkole (W/S) Dr Karolina Zazakowny 4/5 5
Aktualne problemy w oświacie (W) Prof. Janusz Wolny 15 3
Konsultacje Dr Karolina Zazakowny 10
Seminarium dyplomowe Dr Karolina Zazakowny 15 5
Praca dyplomowa Promotor 35 10
Praktyki Dr  Anna Stolińska 60