Chemia z elementami ochrony środowiska

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania chemii na poziomie szkoły ponadpodstawowej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni chemicznej i wykorzystania doświadczeń chemicznych w procesie nauczania.

Sylwetka absolwenta

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.
Studia podyplomowe dają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (chemii).

Program studiów

Przedmiot Prowadzący Liczba 

godzin.

Liczba Punktów ECTS
Semestr 1
Fizyczne podstawy chemii ogólnej (W/S/L) Prof. Andrzej Małecki 26/20/4 E 18
Chemia wokół nas (W/S/L) Dr Ryszard Gajerski 10/6/4 E 9
Elementy informatyki (W/L) Dr Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje Prof. Andrzej Małecki 10 0
Semestr 2
Elementy współczesnej chemii nieorganicznej (W/S/L) Dr hab. Barbara Małecka 16/8/6 E 10
Obliczenia w chemii (S) Dr hab. Barbara Małecka 16 6
Pokazy doświadczalne w chemii (L) Dr Stanisław Łabuś 16 3
Wybrane zagadnienia z matematyki (W) Prof. Janusz Wolny 8 3
Wykorzystanie komputera w nauczaniu (W/L) Prof. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania (W) Dr Antoni Rumiński 10 3
Konsultacje Prof. Andrzej Małecki 10 0
Semestr 3
Elementy współczesnej chemii organicznej (W/S/L) Prof. Andrzej Małecki 17/5/3 E 10
Znaczenie chemii w naukach przyrodn. i techn. (W/S/L) Dr hab. Barbara Małecka 10/4/4 E

6

Chemia a środowisko naturalne (W/S) Dr Stanisław Łabuś 15/8 E 6
Nauczanie chemii w szkole (W/S) Prof. Andrzej Małecki 4/5 5
Aktualne problemy w oświacie (W) Prof. Janusz Wolny 15 3
Konsultacje Prof. Andrzej Małecki 10 0
Seminarium dyplomowe 15 5
Praca dyplomowa 35 10