Ogłoszenia dotyczące zajęć w roku akademickim 2020/2021

 

Świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych  będą do odebrania w dziekanacie  Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej paw.D10, ul. Reymonta 19, p.18, od dnia 07 lutego 2022.

Dziekanat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

(Proszę przed przyjazdem skontaktować się z nami telefonicznie w celu upewnienia się, że godziny otwarcia dziekanatu są aktualne)

 

Istnieje możliwość przesłanie świadectwa pocztą.

Jeżeli Państwo zdecydujecie się na odebranie świadectwo tą drogą proszę o przesłanie skanu  podania (podpisanego)  z prośbą skierowaną do Kierownika  Studiów Podyplomowych Prof. Janusza Wolnego.

(wzór podania zamieszczony jest w sekcji  – Materiały  do pobrania)