Seminars and Events

2019

20.05.2019 at 13.00, D-10/108
prof. Bożena Muszyńska (Wydział Farmaceutyczny CM UJ w Krakowie)
“Potencjał biologiczny i aplikacyjny surowców naturalnych ze szczególnym uwzglednieniem grzybów jadalnych”

01.04.2019 at 13.00, D-10/108
dr inż. Lucyna Samek
“Badania zanieczyszczeń pyłowych powietrza”

2017

4.12.2017 at 13.00, D-10/225
Spotkanie robocze KFMiB

20.11.2017 at 13.00, D-10/225
mgr inż. Agnieszka Skoczeń
“Ocena biodystrybucji, akumulacji i potencjalnej toksyczności wybranych nanocząstek tlenków żelaza w układzie in vivo”

6.11.2017 at 13.00, D-10/225
Spotkanie robocze KFMiB

19.06.2017 at 13.30, D-10/18
dr hab. Renata Szymańska
Spotkanie okolicznościowe KFMiB

5.06.2017 at 11.30, D-10/225
mgr inż. Sonia Krysiak
“Wpływ białek zewnętrznych na heterogeniczność wydzielania tlenu w fotosystemie II”

10.04.2017 at 11.30, D-10/225
dr inż. Joanna Dudała
“Czy metody spektroskopowe mogą pomóc w diagnostyce chorób nadnerczy?”

13.03.2017 at 11.30, D-10/225
dr inż. Artur Surówka
“Mikrospektroskopia absorpcyjna w zakresie podczerwieni z transformatą Fouriera w badaniach etiologii chorób neurologicznych”

13.02.2017 at 12.00, D-10/225
Spotkanie robocze KFMiB

30.01.2017 at 12.00, D-10/225
Spotkanie robocze KFMiB

16.01.2017 at 12.00, D-10/225
Spotkanie organizacyjne KFMiB

2016

22.12.2016 at 12.00, D-10/123
Spotkanie Świąteczne KFMiB

10.10.2016 at 12.15, D-10/225
prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
“Recent advances in environmental health research”

10.10.2016 at 11.30, D-10/225
Spotkanie wyborcze

1.06.2016 at 18.30, C-1/224
prof. Zbigniew K. Wszołek (Mayo Clinic Florida, USA)
“Correlative studies of Neurodegenerative Disorders Utilizing 21.1 T MRI Technology”

18.04.2016 at 13.00, D-11/18
dr hab. inż. Joanna Chwiej
“Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniach nad mechanizmem przeciwdrgawkowego działania diety ketogenicznej w epilepsji”

11.01.2016 at 12.00, D-11/18
prof. dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska (Wydział Farmaceutyczny, CM UJ w Krakowie)
Kooperacja czy allosteria? Homotropowe aktywatory i heterotropowe inhibitory enzymów, na przykładzie kinetyki fosfatazy prostatowej”

2015

7.12.2015 at 12.00, D-11/18
prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
Spotkanie w sprawie współpracy naukowej i dydaktycznej z Narodowym Uniwersytetem w Czerniowcach.

30.11.2015 at 13.05, D-11/18
dr inż. Aleksandra Wandzilak
“Badanie próbek biologicznych metodą PIXE w Centrum Mikroanalitycznym Instytutu Jožefa Stefana w Ljubljanie”

8.06.2015 at 12.00, D-11/18
mgr inż. Artur Surówka
Z wizytą naukową w laboratoriach IXP Goettingen i MIB Manchester”

11.05.2015 at 12.00, D-11/18
prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłocki
“Rodowód człowieka”

9.03.2015 at 12.00, D-11/18
prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
iThemba LABS- radioterapia w RPA”

12.01.2015 at 12.00, D-11/18
dr n. med. Monika Buziak-Bereza (Katedra Endokrynologii, CM UJ w Krakowie)
Zastosowanie badań PET/CT w nowoczesnej medycynie”

2014

8.12.2014 at 12.00, D-11/18
mgr inż. Mariola Czuchry, mgr inż. Klemens Noga, mgr inż. Katarzyna Zaczek (ACK Cyfronet AGH)
“Wsparcie polskich naukowców infrastrukturą informatyczną PL-Grid”

1.12.2014 at 13.15, D-10/D
prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
Recent advances in environmental health research and on metal ions in biology and medicine Symposia”

27.10.2014 at 13.00, D-11/18
prof. dr hab. Janusz Wolny
Zebranie organizacyjne.

19.05.2014  at 12.00  D-11/18
dr Peter Kregsamer (Atominstitute at Technical University Vienna)
Synchrotron radiation excited X-ray fluorescence spectrometry.

14.04.2014  at 12.00  D-11/18
dr Anna Wysocka-Rabin (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)
Zastosowanie metod Monte Carlo w obliczaniu wiązek terapeutycznych dla radioterapii konformalnej.

10.03.2014  at  10.30  D-11/18
prof. dr hab. Kvetoslava Burda (Zespół Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki, KFMiB, WFiIS)
Wprowadzenie do mikroskopii sił atomowych.

2013

2.12.2013  at  12.00  D-11/18
mgr Michał Sarna (Zespół Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki, KFMiB, WFiIS)
Nanomechanical analysis of melanoma cells.

18.11.2013  at 12.00  D-11/18
dr Renata Szymańska (Zespół Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki, KFMiB, WFiIS)
Antyoksydacyjne właściwości witaminy E i jej pochodnych.

20.06.2013  at  10.15  D-11/18
mgr inż. Joanna Świebocka-Więk (Zespół Obrazowania i Modelowania, KFMiB, WFiIS)
Analiza efektywności wybranych algorytmów redukcji szumu w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym.

13.06.2013  at 10.15  D-11/18
prof. dr hab. n. med. Dariusz Adamek (Zakład Neuropatologii, Katedra Patomorfologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński)
Podstawy neurobiologii emocji – emocjonalne serce w mózgu.

25.04.2013  at  10.15  D-11/18
dr Katarzyna Młyniec (Zakład Biochemii Toksykologicznej, Uniwersytet Jagiellloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny)
Znaczenie cynku w depresji.

11.04.2013  at  10.15  D-11/18
mgr inż. Janusz Jaroszewicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Możliwości produkcji molibdenu-99 z produktów rozszczepienia uranu-235 poprzez napromienianie w reaktorze badawczym MARIA niskowzbogaconych tarcz uranowych (LEU).

4.04.2013  at  10.15  D-11/18
mgr inż. Paweł Wróbel (Zespół Badań Biomedycznych i Środowiskowych, KFMiB, WFiIS)
Promieniowanie rentgenowskie w obrazowaniu pigmentów malarskich.

14.03.2013  at 10.30  D-11/18
dr inż. Joanna Dudała (Zespół Badań Biomedycznych i Środowiskowych, KFMiB, WFiIS)
Charakterystyka biomolekularna i pierwiastkowa guzów nadnerczy.

14.01.2013  at  9.30  D-11/18
dr n. med. Magdalena Białas (Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej, Katedra Patomorfologii UJ, Collegium Medicum)
Niewidzialna ręka czyli rola patomorfologa we współczesnej medycynie.

2012

3.12.2012  at  11.00  D-11/18
dr inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska (KFMiB, WFiIS, AGH)
Rozwój metod jakościowego i ilościowego mikro-obrazowania chemicznego tkanek z zastosowaniem promieniowania X i ich wykorzystanie dla potrzeb neuropatologii.

26.11.2012  at  10.00  D-11/18
mgr Magdalena Kaczmarska (KFMiB, WFiIS, AGH)
Badanie fizyko-chemicznych własności zdrowych i zmienionych chorobowo erytrocytów.

12.11.2012  at  9.45  D-11/18
mgr inż. Krzysztof Kłodowski (KFMiB, WFiIS, AGH)
Magnetyczny Rezonans Jądrowy i Obrazowanie w ziemskim polu magnetycznym.

mgr inż. Artur Surówka (KFMiB, WFiIS, AGH)
Mikro-obrazowanie biochemiczne neuronów dopaminergicznych w mózgach starczych – metodologia badan i analiza danych pomiarowych.

29.10.2012  at 10.00  D-11/18
prof. dr hab. inż. Marek Lankosz (KFMiB, WFiIS, AGH)
Zebranie organizacyjne.

2.04.2012  at  12.00  D-11/18
mgr inż. R.P. Banyś (Szpital JPII)
Przydatność spektroskopii protonowej magnetycznego rezonansu jądrowego (1H MRS) w diagnostyce encefalopatii wątrobowej (HE).

30.01.2012  at 12.00  D-11/18
dr inż. Lucyna Samek (KFMiB, WFiIS, AGH)
Charakterystyka zanieczyszczeń pyłowych powietrza – wykorzystanie metody fluorescencji rentgenowskiej.

16.01.2012  at 12.00,  D-11/18
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (Dziekan WFiIS, AGH)
Zebranie organizacyjno-dydaktyczne.

2011

17.11.2011  at 12.00,  D-11/18
mgr inż. Justyna Kutorasińska (KFMiB, WFiIS, AGH)
“Występowanie depozytów kreatynowych w pilokarpinowym modelu epilepsji”

16.05.2011  at  8.30,  D-11/18
dr Joanna Fiedor (KFMiB, WFiIS, AGH)
“Karotenoidy jako antyoksydanty?”

18.04.2011  at  8.30,  D-11/18
dr inż. Katarzyna Matusiak (KFMiB, WFiIS, AGH)
“Optymalizacja oceny narażenia radiologicznego pacjenta poddawanego terapii radiojodem (I-131).”

21.03.2011  at  15.00,  D-11/18
prof. Jarosław Majewski (Los Alamos Neutron Scattering Center, Los Alamos, NM, USA; Professor at Department of Chemical Engineeing, Univ. California Davis, Davis, CA, USA)
“Zastosowanie powierzchniowych metod rozpraszania neutronów i promieniowania rentgenowskiego dla badań (interfejsów) miękkiej materii”.

31.01.2011  at  10.30,   D-10/321
Mr. Liszka (CDM VOXEL)
“Omówienie współpracy naukowej i dydaktycznej”.

2010

13.12.2010  at  11.00,  D-11/18
dr inż. Urszula Jeleń (Department of Radiotherapy, University Hospital of Giessen and Marburg, Niemcy)
Techniczne i medyczne prace przygotowawcze do otwarcia Centrum Hadroterapii w Marburgu.

6.11.2010  at  11.00,  D-11/18
dr. Ourania Demetriadou (Nuclear Medicine Department, Limassol General Hospital, Limassol, Cyprus)
Nuclear Medicine in Cyprus. Where do we stand.

15.11.2010  at  11.00,  D-11/18
mgr Kamil Kisielewicz (Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie)
Optymalizacja ochrony radiologicznej w radiologii zabiegowej.

17.09.2010  at  10.00,  D-10/123
prof. Barry J. Allen (Centre for Experimental Radiation Oncology, St. George Cancer Care Centre, Gary St, Kogarah, Australia)
Patient responses in a phase 1 clinical trial of targeted alpha theraphy for metastatic melanoma.

11.06.2010  at  8.30,  D-10/123
dr Jakub Cieślak (Group of Moessbauer Spectroscopy, WFiIS, AGH)
Obliczenia struktury elektronowej fazy sigma.

14.05.2010  at  8.30,  D-10/123
mgr inż.  Wioletta Lenda-Tracz (Nuclear Medicine Unit, Department of Endocrinology, Medical College, Jagiellonian University)
Optymalizacja metody rekonstrukcji obrazów SPECT wykonanych z użyciem [99mTc-EDDA/HYNIC] Octreotate u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi.

23.04.2010  at  8.30,  D-10/123
dr inż. Zdzisław Stęgowski (Biomedical and Environmental Research Group, WFiIS, AGH)
Naturalne i sztuczne sieci neuronowe.

12.04.2010 at 12.00, D-11/18
dr Krzysztof Turek (Group of Biomedical Imaging and Modeling, WFiIS, AGH)
Niskopolowy system MRI Cirrus Open.

15.01.2010  at  10.00,  D-11/18
dr hab. Kvetoslava  Burda (Group of Molecular Biophysics and Bioenergetics, WFiIS, AGH)
Wpływ miedzi na działanie fotosystemu II.

2009

4.12.2009  at  10.00, D-11/18
dr inż. Joanna Chwiej (Group of Biomedical and Environmental Research, WFIS, AGH)
Biochemiczne podłoże zmian neurodegeneracyjnych w epileptycznym mózgu szczura.